OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

21 februari 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 21 FEBRUARI 2022 om 20.00 uur via Microsoft Teams, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                            Maxine Willemsen
                                                                                                                                             Voorzitter

 

 

 

OPENBARE VERGADERING

 

1.       Financiën. Aktename besluit van de gouverneur van 19 januari 2022, houdende goedkeuring van de jaarrekening over het financiële boekjaar 2020 van het OCMW.

 

2.       Sociale Economie. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen en Youth For Work Innovation vzw – Co-Searching voor het project ‘samen zoeken naar werk’, voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025.