OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

23 november 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 23 november 2020 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING

1.       Financiën-budget. Aktename besluit van de provinciegouverneur van 28 oktober 2020, houdende de goedkeuring van de jaarrekening 2019 van het OCMW.

2.       Financiën-toezicht toelagen.  
1)    Aktename jaarrekening 2019 van Sint-Vincentiusvereniging Sint-Jan Berchmans Mechelen-Zuid.
2)    Aktename jaarrekening 2019 van Sint-Vincentiusvereniging Conferentie Mechelen-Noord.

4.       Welzijnsverenigingen. Goedkeuring toetreding nieuwe leden tot Audio.

5.       Welzijnsverenigingen. Aktename verslag algemene vergadering Audio van 29 september 2020.

6.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring aankoop voor openbaar nut door het OCMW tegen Woonpunt Mechelen van vijf appartementen gelegen in de Schijfstraat 117, 117A, 119, 119A en 119B , onder voorbehoud van goedkeuring krediet in de meerjarenplanaanpassing nr. 3.

7.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring concurrentiegerichte dialoog en 'Selectieleidraad  – Oproep tot indiening van aanvragen tot deelneming' inzake de inhuur van doorstroomwoningen en verkoop van bestaande doorstroomwoningen van het OCMW Mechelen.