OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

25 april 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 25 april 2022 om 20.00 uur, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

 

                                                                                                                                        Maxine Willemsen                                                                                                                                                          Voorzitter

 

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Financiën. Goedkeuring renteloze lening van 5.000.000 euro aan het Zorgbedrijf Rivierenland op 20 jaar met een laatste aflossing in 2042.

 

2.       Sociale zaken. Aktename besluit van het vast bureau van 28 maart 2022 – agendapunt 2, tot dwingende en onvoorziene uitgaven in toepassing van artikel 269 en artikel 273 van het Decreet Lokaal Bestuur, voor de financiële ondersteuning van het CAW met het oog op de tijdelijke woonbegeleiding van Oekraïense vluchtelingen voor de periode 01-04-2022 tot en met 30-09-2022.

 

3.       Sociale zaken. Toekenning van een prijssubsidie aan het Zorgbedrijf Rivierenland voor het verlenen van het sociaal omnio-tarief voor maaltijden en machtiging aan het vast bureau om de prijssubsidie betaalbaar te stellen.

 

4.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring voorwaarden, biedings- en inschrijvingsformulier met betrekking tot het in concessie geven van de keuken en de kapel in het binnengebied tussen Lange Schipstraat, Korte Schipstraat, Bruul en Schaalstraat te Mechelen (Sinte Mettetuin).