OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

25 mei 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 25 mei 2020 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 OPENBARE ZITTING

1.       Financiën-toezicht toelagen. Goedkeuring tot verlenen van 2 maanden uitstel voor indiening verantwoording voor een toelage ontvangen in 2019 van meer dan 10.000 euro.

2.       Intergemeentelijke samenwerking - Cipal.  
1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 25 juni 2020 van Cipal dv.
2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.

3.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring rechtstreekse verkoop aan Natuurpunt Beheer vzw van landbouwgronden in Kampenhout: lot 1 afdeling 1 sectie D nummer 48 en lot 2 afdeling 1 sectie D nummers 49g, 49h, 49f.

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

4.       F. Bennasser - Sociaal wassalon.