OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

25 oktober 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 25 OKTOBER 2021 om 20.00 uur, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

                                                                                                                                                Fabienne Blavier                                                                                                                                                                    Voorzitter

 

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Duurzame ontwikkeling. Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst tussen OCMW Mechelen, stad Mechelen en AGB Energiepunt Mechelen inzake een project rond ondersteuning van noodkopers via een renteloze lening voor de renovatie van noodkoopwoningen op het grondgebied van Mechelen, met bijhorende verwerkersovereenkomst.

 

2.       Groenbeheer. Goedkeuring  verkoop aan Natuurpunt Beheer vzw van 6 percelen grond te Putte ter ondersteuning van de geplande bosuitbreiding.

 

Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

 

3.       F. Perdaens - Promoten alternatieven voor luiers.