OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

26 oktober 2020

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

 Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 26 oktober 2020 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, teneinde te beraadslagen over het punt van de agenda.

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING