OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

28 maart 2022

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 28 maart 2022 aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, ten einde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

                                                                                                                                                 Maxine Willemsen
                                                                                                                                                 Voorzitter

 

OPENBARE ZITTING

 

1.       Politieke organen-werking. Aktename aanduiding plaatsvervangend voorzitter voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.

 

2.       Vastgoedbeleid. Aanpassing beslissing raad voor maatschappelijk welzijn 28 juni 2021 – agendapunt 9 inzake de verkoopprijs van twee landbouwpercelen die rechtstreeks verkocht worden aan Natuurpunt Beheer vzw.

 

3.       Vastgoedbeleid. Goedkeuring biedingsleidraad voor de vervreemding van het geklasseerd gedeelte van het 'Hof van Egmont', gelegen langsheen het Kardinaal Mercierplein te Mechelen.