OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

29 maart 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen in de raadzaal van het stadhuis op maandag 29 maart 2021 via Microsoft Teams, aansluitend aan de vergadering van de gemeenteraad, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

Fabienne Blavier
Voorzitter

 

 OPENBARE ZITTING

 

1.       Vastgoedbeleid. Verkoop van twee percelen restgrond gelegen achter gebouw Graaf van Egmontstraat 19-23-25 op site Hof van Egmont.
1)    Beslissing tot onttrekking uit het openbaar domein (desaffectatie).
2)    Goedkeuring voorstel tot minnelijke verkoop aan de aanpalende eigenaars.

 

 Volgend punt werd in toepassing van artikel 74 van het decreet lokaal bestuur aan de agenda toegevoegd:

2.       F. Creyelman - Inkijken DIV bij sociale dossiers.