OCMW MECHELEN

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

 

31 mei 2021

AGENDA VOLLEDIG

 

 

Geachte Mevrouw,

Geachte Heer,

 

 

Ik heb de eer U mede te delen dat de raad voor maatschappelijk welzijn zal vergaderen op maandag 31 mei 2021 om 20.00 uur via Microsoft Teams, teneinde te beraadslagen over de punten van de agenda.

 

 

 

Fabienne Blavier

Voorzitter

 

 

 

Openbare zitting

 

1)    Goedkeuring agenda algemene vergadering 24 juni 2021 van Cipal dv.

2)    Mandaatverlening aan volmachtdrager.