• In België geldt de leerplicht. Dat wil zeggen dat kinderen vanaf 1 september van het jaar waarin ze 6 worden, leerplichtig zijn.

  • Elke leerling heeft recht op onderwijs. Samen willen we er voor zorgen dat elke leerling een diploma of een kwalificatie behaald.