Schrijf je uit

Mechelen heeft een uitgebreid onderwijsaanbod. Op www.mechelen.be/onderwijs vind je een overzicht.

Stad Mechelen vindt het erg belangrijk dat ouders voldoende geïnformeerd worden over het scholenaanbod in Mechelen en de aanmeld- en inschrijvingsprocedure in Mechelse scholen. Daarom krijgen een aantal organisaties de mogelijkheid om aan inwoners van Mechelen met schoolgaande kinderen via de post informatie te bezorgen over het basis- of secundair onderwijs en de inschrijvingsprocedure in Mechelse scholen.

Deze informatie kan in functie zijn van de leeftijdsgroepen 2,5-jarigen (kleuters), 6-jarigen (lagere school) en de 12-jarigen (secundaire school).

Ontvang je deze informatie liever niet?

Schrijf je dan uit via het webformulier.

Stuur dan je verzoek om geen informatie over het scholenaanbod en de aameld- en inschrijvingsprocedure in Mechelse scholen via de post te ontvangen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 21, 2800 Mechelen.

Lees het algemene privacybeleid van de stad Mechelen.

Schrijf je uit