Tinelsite

Opdrachtgever: stad Mechelen

Volgens een begeleidingstraject van de Vlaamse overheid met twee externe begeleiders Hardwin De Wever en Bart Van Gassen

Masterplan Tinelsite

De Smet Vermeulen Architecten (www.hdspv.be) i.s.m. Georges Descombes (landschapsarchitect) en Sofie Beyen (erfgoeddeskundige)

Kazerne Dossin

Opdrachtgever: Vlaamse Regering

Het bouwproject is gecoördineerd door de Vlaamse overheid: (de afdeling gebouwen van) het Agentschap voor Facilitair Management in opdracht van (de afdeling communicatie van) de diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid.

Ontwerpteam Kazerne Dossin

awg Architecten (www.awg.be)

i.s.m. Paul van Beek (landschapsarchitect)

Woonproject

De woonontwikkeling is een PPS-ontwikkeling (publiek-private samenwerking) tussen Stad Mechelen en een private partner die bestaat uit Willemen General Contractor, Democo, BCS Investissement en DMI Vastgoed.

Het ontwerp is opgemaakt door Bovenbouw Architectuur bvba, Bar Architecten, POOT Architectuur  en ONO Multiprofessionele Architectenvennootschap.

Park

Opdrachtgever: Stad Mechelen

Het ontwerp voor het Tinelpark is opgemaakt door Studiebureau Omgeving