Op 11 mei 2022 ondertekende de Vlaamse minister van Onroerend Erfgoed het besluit tot voorlopige bescherming als archeologische site van de middeleeuwse centraalbouw in Mechelen (Muizen).

Over die bescherming wordt  een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij  belanghebbenden in die periode het beschermingsdossier kunnen inkijken en eventuele opmerkingen  en bezwaren  kunnen formuleren.

Na het openbaar onderzoek bundelt de gemeente alle opmerkingen en bezwaren en bezorgt die aan het agentschap Onroerend Erfgoed. Na de behandeling van de adviezen opmerkingen en bezwaren beslist de minister over de definitieve bescherming.

Het openbaar onderzoek loopt van 15 juni 2022 tot en met 14 juli 2022.

Je kan het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier inkijken in het Huis van de Mechelaar,  Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen.

Documenten

Opmerkingen en bezwaren

Je kan opmerkingen en bezwaren bezorgen:

 • per brief naar
  Stad Mechelen
  Projecten & Monumenten
  Grote Markt 21, 2800 Mechelen
 • per mail naar projecten&monumenten@mechelen.be
 • afgeven bij de balie van het Huis van de Mechelaar
  Reuzenstraat 1, 2800 Mechelen
  (met vermelding van Projecten & Monumenten)