Gepubliceerd op:
6
september
2022

Dit ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering ligt tot en met 27 september ter inzage in het Huis van de Mechelaar. Binnen deze termijn kan je opmerkingen of bezwaren indienen bij het Team Openbaar Domein via ipod@mechelen.be. 

Dit ontwerpbesluit is gebaseerd op de volgende motieven:

  • De opheffing van kleine en geïsoleerde polders draagt bij tot administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten en provincies, en tot een betere dienstverlening voor de burgers.
  • Het beheer van de onbevaarbare waterlopen van 2de categorie is in de praktijk reeds overgenomen door de provincie Antwerpen. Waterlopen van derde categorie zijn niet aanwezig.
  • Door de uitvoering van het Sigmaplan valt een groot deel van de polderomschrijving binnen het Sigmaproject ‘Dijlemonding’, waarvan het gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij reeds in werking is gesteld en de beheerstaken zijn overgenomen door De Vlaamse Waterweg nv.