Wanneer een organisator wil starten met kinderopvang of uitbreiden met meer dan 8 plaatsen kinderopvang moet de organisator hiervoor een vergunningsaanvraag indienen bij het Agentschap Opgroeien.
Bij deze aanvraag moet de organisator verplicht het opportuniteitsadvies van het lokaal bestuur toevoegen.

De stad Mechelen ziet het opportuniteitsadvies als een belangrijke basis voor een kwalitatieve en duurzame samenwerking tussen het lokaal bestuur en de organisator kinderopvang.

Bekijk de procedure opportuniteitsadvies

Een aanvraag indienen