ORPHEUS logoInterreg2Zeeën

Offline en online Radicaliseringspreventie  door extremisme tegen te houden en beveiliging te handhaven.

In Europese steden is de dreiging van radicalisering ten aanzien van alle vormen van politiek geweld, zoals jihadi, extreemrechts en haatdelicten, een belangrijke en toenemende maatschappelijke zorg. Sinds 2014 zijn er in Europa meer dan 30 dodelijke aanslagen gepleegd. In 2017 werden meer dan 50.000 islamitische gewelddadige extremisten geteld, terwijl het aantal extreem-rechtse arrestaties toenam. Terrorismebestrijdingsdeskundigen beschrijven de risicojongeren als eenzame jongeren die vervreemd zijn van familie, vrienden en sociale instellingen, met een gebrek aan positieve vooruitzichten, zowel reëel als gepercipieerd, en op zoek naar 'erbij horen'. Deze sociale vervreemding maakt hen ontvankelijk voor de aandacht van groomers. 

ORPHEUS zal nieuwe, geïntegreerde en op elkaar afgestemde, hulpverleningen voor online en offline preventie van politiek geweld ontwikkelen door de preventiedienst uit te breiden met particuliere en sociale instellingen.

ORPHEUS zorgt voor:

 •  offline veilige ruimtes voor kwetsbare jongeren om hun grieven te uiten,
 •  online veiligheid voor jongeren om hen te beschermen tegen online grooming,
 •  richtsnoeren en beleidsaanbevelingen voor de invoering van een geïntegreerde preventiemethode op het gebied van 2Seas.

Geen enkele lidstaat is in staat om op eigen kracht volledig te reageren op de huidige dreiging van politiek geweld. Om de kenniskloof op het gebied van preventie te dichten, moeten lokale praktijken op grensoverschrijdend niveau worden onderzocht, getest en aangepast.

 1. We versterken het integrale preventiemodel om radicalisering aan te pakken.We creëren een nieuw kader om radicalisering aan te pakken: ORPHEUS Preventiepiramide. We combineren de inspanningen van algemene preventie tot directe interventie. We richten ons op het samenspel van offline en online causale factoren.
 2.  We pakken grieven aan door middel van veilige ruimtes. We stimuleren en organiseren open dialoogworkshops met jongeren. We ondersteunen de publieke uitingen van hun grieven.
 3.  We bouwen aan veerkracht, kritische denkkwaliteiten en vergroten het vertrouwen van de opvoeders. We verbeteren de belangrijkste analytische vaardigheden van jongeren. We betrekken jongeren en opvoeders als onderdeel van de oplossing. We stellen docenten in staat om moeilijke gesprekken over gevoelige onderwerpen (offline en online) te faciliteren.
 4.  We integreren online werk op verschillende niveaus van preventie. We ontwikkelen online alternatieven om het kritische bewustzijn te verhogen. We ontwikkelen ook bredere internetveiligheidstechnieken om jongeren online veilig te houden.

In totaal nemen 8 Europese partners deel:

 • Stad Mechelen (BE)
 • Portsmouth City Council (UK)
 • University of Portsmouth (UK)
 • Arteveldehogeschool Gent (BE)
 • Greta Grand Littoral (FR)
 • Centre of Expertise and Advice for Prevention and Intervention of Radicalism and Extremism (BE)
 • University College Roosevelt (NL)
 • Contourdetwern (NL)

Looptijd van het project: 01/02/2019 t/m 30/09/2022.

Totale kost: 4.315.671,80 waarvan 60% gesubsidieerd door Interreg2Zeeën.