Praktisch

Hoe krijgt mijn kind een buddy?

Je kind kan een buddy krijgen als hij/zij in de lagere school of in de eerste graad van de secundaire school zit. De leerlingenbegeleider op school zal contact opnemen met je kind en uitleg geven over het buddy-project. Daarna zal je als ouder ook geïnformeerd worden. Als je toestemming geeft, kan de buddy voor jouw kind op school langskomen na schooltijd. In het secundair onderwijs kan de begeleiding ook via videochat verlopen, indien dat praktischer is voor buddy en/of leerling.

Wat moet mijn kind doen?

Als je zoon of dochter akkoord gaat met een buddybegeleider, zal er één of twee keer per week na schooltijd een buddysessie plaatsvinden in de school. Je kind wordt opgehaald op de speelplaats, vervolgens verloopt de begeleiding in vertrouwen én op maat van je kind. In het secundair onderwijs kan de begeleiding op school verlopen, of via een beveiligde videochat.

Wat moet ik als ouder doen?

Afhankelijk van de school, wordt er een infomoment georganiseerd. Het is altijd goed om daar aanwezig te zijn voor praktische info en om de buddy te leren kennen.

Je kan ook altijd navraag doen bij de school of het toegelaten is om een buddysessie bij te wonen. Dit is vaak erg leerrijk, zowel voor de buddy en de leerling als voor de ouder zelf. Buddy's staan open voor contact met de ouders van hun leerling.

De buddy komt minstens één keer per semester aan huis. Dan kan je als ouder bij de buddy terecht met al je vragen over school en het verloop van de buddybegeleiding.

Toestemmingsformulier ouders

Als ouder moet u een formulier invullen en ondertekenen.