Vandaag verwarmt 90% van de gezinnen met stookolie of aardgas. Samen goed voor 14% van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is een omschakeling naar een meer duurzame manier van verwarmen noodzakelijk waarbij gekozen wordt voor groene, fossiel-vrije technologieën (bvb. warmtepompen) of waarbij de overstap wordt gemaakt van individuele verwarmingsinstallaties naar gemeenschappelijke verwarmingsoplossingen (denk aan warmtenetten). 

Duurzame verwarming

Logo

Het Europees project SHIFFT (Sustainable Heating: Implementation of Fossil-Free Technologies) onderzoekt hoe steden en gemeenten de omschakeling naar een fossiel-vrije warmtevoorziening kunnen ondersteunen en versnellen. Er wordt ingezet op de volgende activiteiten:

 • Stedelijke warmtevisie en -beleid op basis van warmtekaarten en warmtezoneringsplannen. Door vraag en aanbod van verwarming in kaart te brengen, kunnen lokale overheden kansen voor groene verwarming identificeren
 • Participatietrajecten. Door co-creatieprocessen met burgers en lokale actoren, kunnen de drempels herkend en weggenomen worden die de keuze van een duurzame verwarming in de weg staan. Investeringen in duurzame verwarmingsoplossingen worden aangemoedigd door de organisatie van wijkgerichte campagnes, groepsaankopen of lokale energiecoöperaties.
 • Concrete demonstratieprojecten waarin diverse duurzame verwarmingstechnologieën en –oplossingen uitgetest worden in woningen en publieke gebouwen.

SHIFFT mikt op een drastische vermindering van de jaarlijkse CO2-uitstoot met 3.485 ton. De opgedane kennis en ervaringen worden gebundeld in een inspiratiegids, om zo andere steden en gemeenten in België, Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk te helpen om hun rol op te nemen in de warmtetransitie.

Activiteiten in Mechelen

Voor de stad Mechelen houdt dit in:

 • Warmtestrategie Mechelen: De opmaak van warmtekaarten, warmtezoneringsplannen en een warmtebeleid voor de stad;
 • Demonstratieproject Mahatma Gandhiwijk: de laatste fase van de sociale huisvesting in de Mahatma Gandhiwijk als pilootproject groene warmte in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Mechelen;
 • Participatietraject: Verder bouwend op de activiteiten van Energiehuis Mechelen en Mechelen Klimaatneutraal worden groepsaankopen en wijkgerichte campagnes rond duurzame verwarming opgezet

Partners

SHIFFT brengt 10 partners uit vier landen samen onder leiding van de Universiteit van Exeter.

 • Universiteit van Exeter (VK)
 • Stad Brugge (BE)
 • Stad Mechelen (BE)
 • Stad Middelburg (NL)
 • CD2E (FR)
 • Places for People Group (VK)
 • Gemeente Fourmies (FR)
 • TU Delft (NL)
 • De Schakelaar (BE)
 • Woonpunt Mechelen (BE)

Looptijd

 • Startdatum 1 februari 2019
 • Einddatum 30 september 2022

Budget

 • Totaal projectbudget: € 5.707.426, waarvan € 3.424.456 gesubsidieerd door Interreg 2 Zeeën (60%)
 • Budget stad Mechelen: € 466.367, waarvan € 279.820 gesubsidieerd door  Interreg 2 Zeeën (60%)
 • Budget Woonpunt Mechelen: € 541.968, waarvan € 325.181 gesubsidieerd door  Interreg 2 Zeeën (60%)

Meer informatie