SIREE: een grensoverschrijdend project voor vluchtelingen en migranten

Het SIREE project heeft als doel de sociale en economische integratie van vluchtelingen te verbeteren door hun betrokkenheid in het onderwijsproces te vergroten en hun economische onafhankelijkheid te vergroten door zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Hiermee speelt het project in op de noden die voortkomen uit de recente toestroom van vluchtelingen.  

Gemeenschappelijke uitdaging

Meer dan 1,2 miljoen vluchtelingen kwamen in 2016 aan in Europa, 147.815 alleen al in de 2 Zeeën-regio. De 2 Zeeën regio omvat volgende landen: Frankrijk, Nederland, Engeland en België.

De regio's worstelen met de uitdagingen van integratie van deze gezinnen zowel in het onderwijs- als economische weefsel. De regionale schoolsystemen slagen er niet in om de kinderen, die worden gekenmerkt door gemiste schooljaren en geconfronteerd worden met een nieuw onderwijssysteem op een correcte manier te laten integreren. Ook blijkt dat een beperkte betrokkenheid van de ouders en een beperkte ondersteuning voor de leerkrachten hier aan de basis liggen.

Binnen het huidige economische weefsel merken we dat zelfstandig ondernemerschap enorm in de lift zit maar dat versnipperde informatie de opstart voor mensen met een migratieachtergrond enorm bemoeilijkt.

Doel project

Het project zal de maatschappelijke uitdaging van sociale uitsluiting aanpakken door de toegang tot onderwijs en zelfstandig ondernemerschap te verbeteren via de methode van co-creatie. In het onderwijs zullen, over de verschillende partners heen, 40 nieuwe leergemeenschappen worden samengevoegd, resulterend in: 10% meer betrokkenheid van de ouders bij de opvoeding van kinderen, 20% meer kinderen naar school, 10% meer toestroom in het volwassenenonderwijs & 450 leerkrachten die beter opgeleid zijn om vluchtelingen te ondersteunen. Co-creatie zal worden gebruikt om 50 nieuwe zelfstandige ondernemers te genereren en 4 nieuwe netwerken ter ondersteuning en ontwikkeling van het ondernemerschap.

Projectbudget

Totaal projectbudget: 4 880 802 €
Bijdrage Interreg 2 Zeeën: 2 928 481 €