Weduwen of weduwnaars hebben recht op het pensioen van hun overleden echtgenoot of echtgenote. Om in aanmerking te komen voor dit overlevingspensioen moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • minstens 45 jaar oud zijn;
  • minstens één jaar wettig gehuwd zijn;
  • geen vervangingsinkomen hebben of beroepsactiviteit uitoefenen, tenzij een activiteit waarvoor een cumul is toegestaan.

Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je toch een tijdelijk overlevingspensioen krijgen voor een periode van 12 maanden (als er geen kinderen ten laste zijn) of 24 maanden (met kinderen ten laste).

Loontrekkenden / Zelfstandigen

Als je echtgenoot of echtgenote vroeger actief was als loontrekkende of zelfstandige, maar intussen al op pensioen was, hoef je zelf geen aanvraag in te dienen. De dienst Bevolking van je gemeente stuurt een uittreksel uit de overlijdensakte naar de bevoegde dienst door en je krijgt het overlevingspensioen automatisch uitbetaald.

Als je partner op het ogenblik van overlijden nog aan het werk was als loontrekkende of zelfstandige, moet je wel een aanvraag doen voor een overlevingspensioen:

  • bij de dienst Bevolking van je gemeente;
  • via de website www.pensioenaanvraag.be – hiervoor heb je een kaartlezer en je identiteitskaart met pincode nodig;
  • rechtstreeks bij de Rijksdienst voor Pensioenen in de Zuidertoren in Brussel of in een gewestelijk bureau;
  • tijdens de zitdag van de Rijksdienst voor Pensioenen in het Sociaal Huis.

Voor loontrekkenden

Federale Pensioendienst Zuidertoren, 1060 Brussel

Spreekuur Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen. Elke eerste en derde woensdag van de maand van 9 tot 11.30u en van 13 tot 15.30u (behalve van 15 juli tot 15 augustus).

T 1765 - E info@sfpd.fgov.be

www.sfpd.fgov.be

Voor zelfstandigen

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Spreekuur Sociaal Huis, Lange Schipstraat 27, 2800 Mechelen elke derde woensdag van de maand van 9 tot 12u (behalve van 15 juli tot 15 augustus).

T 1765 - E info@rszv-inasti.fgov.be

www.rszv.be/nl

Ambtenaren

Ben je weduwe of weduwnaar van een ambtenaar of gepensioneerd ambtenaar, dan moet je het overlevingspensioen zelf aanvragen bij de pensioendienst van de overheidssector: PDOS, Victor Hortaplein 40 bus 30, 1060 Brussel

T 02 558 60 00 – E cc@pdos.fgov.be

www.pdos.fgov.be