Historische context

Het Mechels karmelietenklooster was in het midden van de dertiende eeuw één van de eerste karmelietenkloosters in West-Europa. De reconversiewerken van het karmelietenklooster tot woonzone ‘Patershol’ (gestart in 1980-1990) en de bouw van de appartementen werden voltooid in juli 2005. In december 2000 kocht de stad een deel van de kloostertuin. Studiebureau Ars Horti tekende in 2006 het parkontwerp dat in de winter van 2007 en voorjaar van 2008 werd gerealiseerd.

De Karmelietentuin is één van de publieke buurtparken in Mechelen. In dit deel van de Mechelse stadskern ontbrak publiek groen volledig. Nu vormt deze groene open ruimte een unieke plek om te verpozen en recreëren. Het park werd officieel ingewandeld op zondag 18 mei 2008 en werd gerealiseerd met financiële steun van de Vlaamse overheid.

Bewonersparticipatie en sociale rol

De ideeën en concrete schetsen van de bewoners werden, in samenspraak met de stad gesynthetiseerd in het ontwerp. De participatie stopt echter niet bij de parkrealisatie. De bewoners blijven actief betrokken bij het gebruik, evolutie en beheer van het park.

In de dichtbevolkte wijk Heihoek heeft het park een belangrijke sociale rol.

Beplanting

Aanwezige structuurbepalende loofbomen werden toekomstgericht aangevuld met enkele nieuwe solitairen. De kaderbeplanting van de gekandelaarde linden vergroot de parkruimte en verbergen de omliggende gevels. Zij worden groepsgewijs en gefaseerd gesnoeid, wat zorgt voor dynamische groenbeleving die ecologisch verantwoord is. Wintergroene beplanting als buffer voor de achtertuinen en klimop tegen de kloostermuur zorgen voor groen in het park het hele jaar door. De kruidlaag kan zich spontaan verspreiden en integreren in een biologisch interessant beloopbaar biodivers grasveld. Het grastapijt contrasteert met het stedelijke leefmilieu en vormt een kleine, polyvalente groene kern voor ontspanning. De grastalluds creëren zongerichte ligheuvels. Ze vergroten gevoelsmatig de afstand tussen het pad en de graskern en verhogen het effect van het microreliëf dat het zicht naar de grot leidt.

Het Karmelietenpark heeft in het algemeen een hoge densiteit aan bomen en struiken, wat zorgt voor verkoeling in warme periodes en kan dienen als stapsteen voor verschillende vogels, insecten en andere dieren.

Fotoreportage Karmelietentuin

Ingang

  • Via Karmelietenstraat
  • Via Kroonstraat

Openingsuren

  • maart: 8 tot 18u
  • april t.e.m. september: 8 tot 20u
  • oktober: 8 tot 18u
  • november t.e.m. februari: 8 tot 17u