De Kruidtuin (fotoreportage) is het grootste openbare park in de historische binnenstad. De Kruidtuin evolueerde van een middeleeuwse tuin naar een Franse formele tuin en tot slot naar een park in Engelse landschapsstijl van de hand van Louis Fuchs.

Heraanleg

In 2005 startte het beheerplanningsproces conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer. In 2009 werd het bureau Fondu Landscape Architect aangesteld om een globaal inrichtingsplan (zie pagina 2 van de folder) op te maken. Dit inrichtingsplan is deels geënt op het oorspronkelijke ontwerp van Fuchs. In sommige zones kon de historische toestand niet meer gereconstrueerd worden. Daar werd geopteerd voor een meer hedendaagse invulling.

Het globaal plan bestaat uit een aantal deelplannen, die stapsgewijs in fases werden uitgevoerd:

 • 1ste fase: in april 2010 werd gestart met de heraanleg van de Dodoenstuin, de eigenlijke kruidentuin. Er werd gekozen voor een nieuw hedendaags concept. De aanleg is in 2011 afgerond.
 • 2de fase: aanleg vast podium; gestart in het voorjaar van 2012 en in juni 2012 afgerond.
 • 3de fase: ViaVia Reiscafé in het Molenhuis met buitenterras in 2012.
 • 4de fase: restauratie van de boogbrug in 2014.
 • 5de fase: restauratie van de vijvers in 2015: vernieuwen van de afboording, slibruiming, herstellen onderlinge relatie vijvers.
 • 5de fase: de historische waardevolle 'Aubettes' aan de ingang Bruul werden in 2015 gerestaureerd.
 • 7de fase: inrichting lummelruimte aan inkom Bruul juni 2016.
 • 8ste fase: de restauratie van het poortgebouw aan de Pitzemburgstraat werd afgewerkt in 2018.
 • 9de fase:
  • In 2024 starten we met de volgende fase van de renovatie van de Kruidtuin. We voorzien een nieuwe speeltuin die voor iedereen toegankelijk is, we breiden de graszone uit, vernieuwen de nutsvoorzieningen voor evenementen en starten met de renovatie van de parkmuren. De omgevingsvergunning voor deze heraanleg is lopende 
  • Voor we met de heraanleg beginnen moeten we enkele gebouwen slopen. Het gaat om een serre en enkele bijgebouwen die zich bevinden op het terrein dat nu ook niet toegankelijk is voor parkbezoekers. De omgevingsvergunning hiervoor werd ondertussen verleend. We starten de sloopwerken vanaf 13 november en voorzien hier 30 werkdagen voor, dus tot 22 december.
  • We sluiten de Kruidtuin nooit af tijdens de werken. De hinder voor de mobiliteit en parkbezoekers wordt tot een minimum beperkt. Het werftransport zal wel langs ingang Bruul binnen- en buitenrijden. Aan elk kruispunt van de paden voorzien we signalisatie en tijdens de transporten houden we voorbijgangers plaatselijk tegen. We spreken met de aannemer ook af om geen transporten te plannen tijdens start-, middag- en einduur van de scholen.
 • Volgende fase(s): padenstructuur...

Ontwerp

 • Louis Fuchs (1862, Engelse landschapstuin)
 • Fondu Landscape Architects (2009, globaal inrichtingsplan), www.f-la.be

Ingang

 • Via Pitzemburgstraat,
 • via Bruul
 • via Zandpoortvest

Openingsuren

 • maart t.e.m oktober: 8 - 21u
 • november t.e.m februari: 8 - 19u

Het is niet toegelaten om te BBQ-en in het park.