De Kruidtuin (fotoreportage) is het grootste openbare park in de historische binnenstad. De Kruidtuin evolueerde van een middeleeuwse tuin naar een Franse formele tuin en tot slot naar een park in Engelse landschapsstijl van de hand van Louis Fuchs.

In 2005 startte het beheerplanningsproces conform de principes van harmonisch park- en groenbeheer. In 2009 werd het bureau Fondu Landscape Architect aangesteld om een globaal inrichtingsplan (zie pagina 2 van de folder) op te maken. Dit inrichtingsplan is deels geënt op het oorspronkelijke ontwerp van Fuchs. In sommige zones kon de historische toestand niet meer gereconstrueerd worden. Daar werd geopteerd voor een meer hedendaagse invulling.

Het globaal plan bestaat uit een aantal deelplannen, die stapsgewijs in fases werden uitgevoerd:

 • 1ste fase: Deelproject Dodoenstuin
  In april 2010 werd gestart met de heraanleg van de Dodoenstuin, de eigenlijke kruidentuin. Er werd gekozen voor een nieuw hedendaags concept. De ontwerper liet zich inspireren door een schets van de klimplant hop uit Dodoens' Cruydeboek. De hopbellen, de slingerende ranken en het kenmerkende blad vormen de basis van het ontwerp: de bladeren en de hopbellen worden unieke planten- en kruidengemeenschappen, de ranken verbinden deze structuren en de bladeren fungeren ook als zitbanken. Voor de uitvoering van de Dodoenstuin kon de stad rekenen op een financiële steun van 239.000 euro van de Vlaamse Gemeenschap. De aanleg is in 2011 afgerond.
 • 2de fase: Deelproject vast podium
  Aanleg vast podium; gestart in het voorjaar van 2012 en in juni 2012 afgerond.
 • 3de fase: Deelproject Molenhuis en horecafunctie
  ViaVia Reiscafé in het Molenhuis met buitenterras in 2012.
 • 4de fase:Deelproject Boogbrug
  Restauratie boogbrug in 2014.
 • 5de fase: Deelproject Vijvers
  Restauratie van de vijvers in 2015: vernieuwen van de afboording, slibruiming, herstellen onderlinge relatie vijvers.
 • 5de fase: Deelproject restauratie Aubettes
  de historische waardevolle 'Aubettes' aan de ingang Bruul werden in 2015 gerestaureerd.
 • 7de fase: Deelproject Lummelruimte
  Inrichting lummelruimte aan inkom Bruul juni 2016.
 • 8ste fase: Deelproject poortgebouw Pitzemburgstraat
  de restauratie van het poortgebouw aan de Pitzemburgstraat werd afgewerkt in 2018.
 • Volgende fasen:
  Herinrichting speeltuin, aanleg grasveld ...

Update 2021: De eigenlijke kruidentuin (de Dodoenstuin) werd onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers 'Vrienden van Dodoens'.  Momenteel zijn de vrijwilligers niet meer actief (in de oude brochure staat dit echter nog wel).

Ontwerp

 • Louis Fuchs (1862, Engelse landschapstuin)
 • Fondu Landscape Architects (2009, globaal inrichtingsplan), www.f-la.be

Ingang

 • Via Pitzemburgstraat,
 • via Bruul
 • via Zandpoortvest

Openingsuren

 • maart t.e.m oktober: 8u - 21u
 • november t.e.m februari: 8u - 19u

Het is niet toegelaten om te BBQ-en in het park.