Planckendael is een dierentuin in een oud parklandschap. Er wordt geprobeerd om de dierenverblijven zo goed mogelijk in te passen in het landschap. Sommige delen van het park blijven onaangeroerd, zodat je er het hele jaar door wilde bloemen en planten kan vinden.

  • Het domein was in de 16de eeuw eigendom van de schilder Michiel Coxie, en van diens familie. Latere eigenaars verbeterden de afwatering door het graven van grachten en een vijver, want het laaggelegen domein was gevoelig voor overstromingen. Grote openbare werken amputeerden het domein aan drie zijden: het graven van de Vaart (kanaal Mechelen-Leuven, 1750-1753), de spoorweg (1926) en de Leuvensesteenweg (1936). Het huidige kasteel Planckendael werd in 1780gebouwd in opdracht van Hendrik Moons. In 1813 werd het domein verworven door de adellijke familie van Langhendonck, die het goed uitbreidde met stallingen en dienstgebouwen (tweede helft 19de eeuw). In 1956 kocht de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen (KMDA) het landgoed Planckendael aan. Waarschijnlijk was Planckendael oorspronkelijk een Romeinse nederzetting te midden van een waterrijk landschap. Het is pas in 1780 dat het landgoed voor het eerst onder de naam Planckendael in de archiefstukken voorkomt en het is in datzelfde jaar dat het kasteel aan de hoofdingang van het park gebouwd werd in sobere rococo-stijl.

  • In 1960 opende het park zijn deuren voor het publiek. Aanvankelijk werd het domein door de Antwerpse ZOO gebruikt als een soort 'buitenverblijf' voor de dieren: om te herstellen, voor kweekprogramma's of als er in Antwerpen wat ruimtegebrek was. De publieke belangstelling was aanvankelijk erg matig, en beperkte middelen maakten slechts een langzame uitbouw mogelijk.

  • In 1985 werd een herstructureringsplan opgemaakt, waarbij het dierenpark verder uitgebouwd werd tot een jong, ruim en open wandelpark met grote dierenverblijven. Dit volwaardige, moderne dierenpark vormt een perfecte aanvulling bij de Antwerpse ZOO: de dierenverzamelingen vullen elkaar aan, zodat men beide parken kan bezoeken zonder de indruk te krijgen tweemaal hetzelfde te zien. Inmiddels wil het park graag een eigen complete dierencollectie hebben.

Het parkdomein is GEEN eigendom van de stad Mechelen. Heb je vragen over Planckendael, surf dan naar hun website.