In het voorjaar van 2022 opent de tangent, een nieuwe weg tussen de op- en afritten van de E19 in Mechelen-Zuid en de N15 aan het Douaneplein. Heel wat autoverkeer zal dan ondergronds verdwijnen. Dat betekent dat er heel wat plaats vrijkomt voor een aaneengesloten parkgebied. Er komen drie parken bij met elk een eigen invulling. Daarbovenop wordt een deel van het Colomabos een speelbos met avontuurlijke spelprikkels. Kortom, heel wat extra ruimte om te chillen en te spelen in het groen.

De parken zijn samen 2 hectare groot. Het speelbos is ook nog eens bijna 2 hectare. Dus dat is 40.000 vierkante meter aan groen en recreatie die erbij komt.

Ruwe schetsen

Hieronder zie je de verschillende schetsen voor de parken, gemaakt door studiebureau OMGEVING. In 2022 werken we de ruwe ontwerpen verder af.  We gaan er ook opnieuw mee naar de buurtbewoners. De invulling van de parken stemmen we opnieuw met hen af.

Steenwegpark (6500 m²)

Het Steenwegpark krijgt veel bomen en veel natuurwaarde. Centraal leggen we een open grasveld aan met aan de ene kant ruimte voor avontuurlijk spel en aan de andere kant een natuurlijk ingepast podium en picknickzone.

Schetsontwerp Steenwegpark

Postzegelpark (9000 m²)

Het Postzegelpark wordt een groen sportpark met centraal een skatepark, een basket- en voetbalveld. Er komen ook fitnesstoestellen. Een grastribune begrenst de sportzone. Aan de groene spoorberm komt een hondenloopzone.

Schetsontwerp Postzegelpark

Colomapark (5000 m²)

Het Colomapark wordt een natuurlijke, waterrijke rust- en verblijfszone. Er komen verschillende soorten zitgelegenheden, extra bomen en bloemenweiden. Het water is een natuurlijke barrière langs de fietssnelweg.

Schetsontwerp Colomapark

Colomabos (18.700 m²)

De Coloma school splitst het bos in twee. De herinrichting gaat vooral over het deel langs de Jubellaan (13.540m²). Dit bestaande bos wordt verder uitgewerkt als speelbos,  maar met beperkte ingrepen, zoals een natuurlijk en avontuurlijk wandelpad naast het nog aan te leggen wandelpad langs de fietssnelweg. Het ontoegankelijk bosdeel aan de kant van de school (5.160m²) maken we pas in een latere fase via een vlonderpad toegankelijk.

Wanneer zijn de parken klaar?

In het voorjaar van 2022 opent de tangent. Daarna kan het stuk Brusselsesteenweg tot aan de Europalaan opgebroken worden. 

We hopen het plantseizoen van volgende winter al te kunnen gebruiken om de grote groenstructuren aan te leggen. Dan kunnen we het Steenwegpark en het Postzegelpark al in 2023 openstellen. Het speelbos zou ook moeten volgen in 2023. Het Colomapark zal pas in 2025 of 2026 klaar zijn. 

Buurtbewoners gaven ideeën

In mei en juni 2021 vroegen we de buurtbewoners naar hun ideeën voor de drie parken. Er zijn meer dan 1000 reacties op gekomen. We hebben alle ideeën zo goed mogelijk verwerkt in de ontwerpen voor de parken. Het Steenwegpark zal zo eerder gericht worden op groen en rust. Het Postzegelpark zal dan weer eerder op sport gericht zijn. In 2022 werken we de ruwe ontwerpen verder af.  We gaan er ook opnieuw mee naar de buurtbewoners. De invulling van de parken stemmen we opnieuw met hen af.