Het park Papenhof kan onderverdeeld worden in 3 entiteiten.

 1. Het historische Papenhof is een klein parkje van 1,76 ha groot. Het is vooral een wandelpark met speeltuin. In het boek 'Mechelen zoals J.B. De Noter het zag' vinden we een summiere voorgeschiedenis terug van het park:
  • In 1825 probeerde een Mechels burger zijn eeuwige zaligheid te verzekeren door een ruil van materiële tegen geestelijke goederen. Hij kocht het bekende ‘Papenhoefke' op Nekkerspoel en schonk het aan het seminarie in ruil voor een jaarlijkse mis. In 1970 verdween het seminarie.
  • Vier jaar later kocht de stad het terrein om er een wandelpark van te maken. Het aartsbisdom had intussen wel een grote hap van het domein verkocht dat inmiddels reeds verkaveld en volgebouwd is in de Hazeldonkstraat. Het retraitehuis in het domein is ook afgebroken, maar de portierswoning in de Papenhofdreef en de omgrachte tuin met de bakstenen buitenmuur bleven bewaard. Het wijkhuis 'Nekkerspoel' situeert zich nu in de voormalige portierswoning.
  • In 2008 kreeg Papenhof een grondige opknapbeurt. De grachten werden geruimd en de oevers heraangelegd. Daarnaast kwamen er nieuwe paadjes in dolomiet en staan er nieuwe zitbanken en speeltoestellen.
 2. Speelbos Papenhof: aansluitend aan Papenhof vinden we het speelbos terug, omsloten door grachten. Het speelbos werd op 17 mei 2014 plechtig ingespeeld.
 3. In juli 2016 werd het derde deel van Papenhof geopend: aan de overzijde werd door IGEMO een deel van het nieuwe park vlakbij de woonuitbreiding aangelegd. Later zal aanpalend aan dit derde deel de rest van het park worden vervolledigd. Dit deel zal eerst nog dienst doen als werfzone voor de aanleg van een woonwijk.

Ontwerp

 • Park Papenhof: onbekend
 • Speelbos Papenhof: Technum in opdracht van IGEMO
 • Uitbreiding Papenhof tussen Papenhofdreef en de Grote Nieuwedijkstraat: Technum in opdracht van IGEMO

Ingang

 • via Papenhofdreef
 • via Grote Nieuwedijkstraat
 • via Hazeldonkstraat

Openingsuren

 • Historisch park:
  • maart t.e.m. oktober: 8u - 21u
  • november t.e.m. februari: 8u -19u
 • Speelbos Papenhof: van zonsopgang tot zonsondergang toegankelijk
 • Park tussen Papenhofdreef en Grote Nieuwedijkstraat: dag en nacht toegankelijk