Door co-creatieprocessen met burgers en lokale actoren, kunnen de drempels herkend en weggenomen worden die de keuze van een duurzame verwarming in de weg staan. Investeringen in duurzame verwarmingsoplossingen worden aangemoedigd door de organisatie van wijkgerichte campagnes, groepsaankopen of lokale energiecoöperaties.

Verder bouwend op de activiteiten van Energiehuis Mechelen en Mechelen Klimaatneutraal worden groepsaankopen en wijkgerichte campagnes rond duurzame verwarming opgezet.