Thomas More Research als kennispartner

Binnen de circulaire economie hub – regio Mechelen werken we samen met een heel aantal partners aan de uitbouw van een circulair ecosysteem binnen de regio. Elke maand zetten we een partner in de kijker. Deze maand: Thomas More Research.

Thomas More als partner voor innovatie

Thomas More is – naast een kweekvijver voor hooggeschoold professioneel talent – een partner voor praktijkgericht onderzoek, dienstverlening en innovatie voor tal van grote en kleine bedrijven, instellingen en organisaties. De Unit Onderzoek en Innovatie van Thomas More Mechelen-Antwerpen bestaat uit een 120 tal onderzoekers die praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doen in drie domeinen: Creative & Innovative Business, Health & Care Challenges en Smart Tech & Design. Binnen het toegepast onderzoek zoeken we steeds een nauwe samenwerking met onze opleidingen en het werkveld op. Onze teams bestaan uit zowel onderzoeksexperts als praktijkexperts met een sterke ervaring in hun vakgebied. Op die manier slaan we de brug tussen wetenschap en praktijk.

Binnen de onderzoekscel Creative & Innovative Business, valt het onderzoeksdomein duurzaam & digitaal ondernemen. Binnen deze eenheid ondersteunen we organisaties bij het analyseren en implementeren van nieuwe circulaire producten en business ideeën en zetten we in op het vergroten van stakeholder engagement bij de implementatie van een circulair product of dienst (zowel bij de medewerkers als je klanten). We baseren ons hierbij op het vertalen van gevalideerde en bruikbare oplossingen naar de eindgebruiker, en zetten hierbij in op laagdrempelige en evalueerbare pilots die inspelen op de noden van ondernemingen. 

Binnen onze circulaire onderzoeksprojecten evalueren we innovatieve toepassingen steeds vanuit vier belangrijke invalshoeken om maximale waarde te creëren voor ondernemingen en organisaties:

 • Gebruikers/partners: binnen een circulaire economie is het vinden van de juiste partners cruciaal. Thomas More helpt – samen met de andere partners van de circulaire hub Mechelen – de juiste partners te vinden en zorgt voor slimme doorverwijzingen. Deze dienstverlening wordt vormgegeven binnen het circulaire ondernemersloket van stad Mechelen.
 • Impact: de maatschappelijke, organisatorische en business-impact van een nieuw circulair traject.
 • Beschikbare technologie/data: wat zijn de technologische mogelijkheden voorhanden om een circulaire transitie te versnellen (big data, AI, VR, AR, robotica, etc).
 • Content : analyse van inhoud en communicatieen hoe deze effectief in te zetten voor het vergroten van intern engagement als draagvlak en interesse voor jouw product of dienst

Aanbod binnen de Circulaire Economie Hub Mechelen

Binnen de Circulaire Economie Hub regio Mechelen staat Thomas More concreet in voor volgende aspecten:

 • Projectdossiers en subsidieaanvragen: Binnen Thomas More Research werken samen met verschillende sectoren en ondernemingen in gesubsidieerde onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten, zoals in de Tetra of KMO programma's van VLAIO, ESF of in Europese consortia. We dienen daarvoor frequent projectaanvragen in bij subsidiekanalen. Steeds in afstemming met kmo's en grotere ondernemingen om in te spelen op hun uitdagingen of opportuniteiten. We kunnen ondersteunen in het indienen van projectdossiers (als projectpartner), kunnen slim doorverwijzen naar de juiste subsidiekanalen en via ons netwerk kunnen we verschillende partijen bij elkaar brengen.
 • Ideeverkenning en eerstelijnsadvies: We geven advies op maat of coaching. We helpen om een vraag scherp te stellen en gaan op basis daarvan samen op zoek naar een gepaste oplossing.
 • Advies/onderzoek op maat: we voorzien onderzoek op maat. Binnen de middelen van de hub betekent dat concreet advies over het bevragen van jouw stakeholders of klanten (bv. Market fit van een nieuw circulair product). 
 • Studentenwerking: Studenten kunnen een frisse blik bieden in een project. Er zijn daarvoor verschillende mogelijkheden: een bachelorproef, een stage, een studentenproject.
 • Workshops: Als één van de grootste hogescholen van Vlaanderen zit opleiden in ons bloed. We delen onze kennis en ervaring via lezingen, workshops of vormingen. Op de agenda van volgend jaar zitten onder meer workshops rond gedragsverandering (nudging), circulair bouwen en circulaire businessmodellen in de mode (retail).

Circulair onderzoeksproject in de kijker: de circulaire modemonitor 

De mode-industrie is één van de meest vervuilende ter wereld en modebedrijven staan meer dan ooit onder druk om duurzaam te innoveren. Met De Modemonitor wil het expertisecentrum Creative & Innovative Business duidelijk krijgen hoe het zit met de consumentenacceptatie van circulaire businessmodellen in de mode, om zo de sector te helpen op een juiste manier daadkrachtig te innoveren. Het besef dat er verandering nodig is, is zeker aanwezig, maar welke innovatie of circulaire strategie het beste aansluiting vindt met de eigen of nieuwe klantendoelgroep, ontbreekt. Met dit onderzoek willen we duidelijk krijgen hoe het zit met de consumentenacceptatie van circulaire businessmodellen in de mode, zodat de sector op een juiste manier daadkrachtig kan innoveren.  Data en kennis vertalen we naar:

 • Consumentenprofielen: een marktsegmentatie binnen de duurzame mode
 • Een classificatiesysteem van duurzame businessmodellen dat strategieën en cases omhelst binnen de mode, met een schaalbaar karakter voor cases vanuit andere sectoren
 • Een gids en werkinstrument voor effectieve duurzaamheidscommunicatie

Voorstelling betrokken onderzoekers

Veerle Spaepen

Veerle Spaepen studeerde in 2008 af aan de faculteit Sociale & Politieke Wetenschappen aan de Universiteit Gent, als Master in de EU-studies. Haar werkveld situeerde zich nadien binnen de circulaire economie, ecodesign, en circulaire business modellen (vooral in de mode/textiel), waarbinnen ze vooral als projectmanager aan de slag ging en praktijkervaring opbouwde. Na enkele jaren als facilitator circulaire economie bij Vlaanderen Circulair te hebben gewerkt, startte Veerle in 2020 als onderzoeker aan de Thomas More Hogeschool. Hier zet ze in op het kruispunt tussen de transitie naar een circulaire economie en het verhogen van stakeholdersengagement (werknemers en consumenten/gebruikers) om deze transitie kracht bij te zetten. Ze zet daarbij in op onderzoek naar gedragsverandering, duurzaamheidscommunicatie, en change management binnen de circulaire economie.

Een vraag voor Veerle?  veerle.spaepen@thomasmore.be

Dr. Marijke Brants

Dr. Marijke Brants doctoreerde in 2013 aan de Faculteit Psychologische en Pedagogische Wetenschappen (KU Leuven). Haar vakgebied situeert zich op het kruispunt van neurowetenschappen, cognitieve psychologie en gedragspsychologie (behavioral sciences). In 2020 startte Marijke als onderzoeksmedewerker bij Thomas More Hogeschool. Ze vertaalt hier bestaande theoretische modellen en concepten naar bruikbare informatie en een werkbaar actieplan. Circulaire onderzoeksdomeinen bevatten duurzaam en digitaal ondernemen, de circulaire (en slimme) stad, duurzaamheidsmonitoring, meten van gedrag(sverandering), mappen van reststromen, marktonderzoek (market-fit en het opzetten en evalueren van pilots en prototypes. Hierbij legt ze vaak de link tussen kwantitatief, kwalitatief en (big) data-onderzoek om duurzaamheid optimaal te laten renderen.

Een vraag voor Marijke?  marijke.brants@thomasmore.be