Prevent tErorRist vehICLE attackS

logo horizon2020

Aanslagen waarbij voertuigen worden ingezet als terreurwapen om op mensenmassa’s in te rijden vormen nog steeds een bedreiging. Daarom moeten er maatregelen worden genomen om dergelijke aanvallen te voorkomen en de burgers te beschermen. Momenteel lopen er enkele initiatieven, maar deze zijn vooral gericht op het installeren van tijdelijke voertuigbarrières.

Het PERICLES project wil op deze bedreiging reageren door de fysieke veiligheidsmaatregelen in kwetsbare openbare ruimtes te verbeteren zodat soortgelijke aanslagen kunnen voorkomen worden. Naast het aanpakken van het openbaar domein zet het project in op het begeleiden van de wetshandhavingsinstanties en burgers. De nodige kennis en vaardigheden worden aangeleerd over hoe te reageren in dergelijke situaties.

Doelstellingen binnen het project:

  • ontwikkelen van een kwetsbaarheidsinstrument dat lokale overheden in staat stelt om hun publieke ruimtes te beoordelen
  • ‘good practices handboek’ met geteste & gevalideerde fysieke beschermingsmaatregelen te gebruiken bij ontwerp of indeling van de openbare ruimte
  • trainingsmateriaal: verbeteren kennis en vaardigheden over hoe terroristen te neutraliseren en burgers in veiligheid te brengen
  • informatiecampagne: richtlijnen en instructies voor de burgers 

Speel het spel

Partners

PERCILES brengt 8 partners vanuit drie landen samen onder leiding van het Antwerp Police Department.

  • Belgische partners: Police Federal Belge, Antwerp Police Department, stad Antwerpen, stad Mechelen, PZ Mechelen-Willebroek
  • Sloveense partners: Ministrstvo Za Notranje Zadeve, Municipality of Ljubljana
  • Roemeense partners: Jandarmeria Romana

Budget

Totaal projectbudget: € 2.349.679,34
Bijdrage Horizon 2020: € 2.114.711,38

Budget Stad Mechelen: € 98.619,76
Bijdrage Horizon 2020: € 88.757,78

Looptijd: 01/01/2019 – 01/01/2021

Meer info over het Horizon 2020 programma