Dienst Ondersteuningsplan Provincie Antwerpen

Dienstverlening voor personen met (een vermoeden van) een beperking (mentaal, fysiek, autisme, NAH). DOP bekijkt samen met jou en je netwerk je vragen rond wonen, werken, toekomst, vrije tijd,… T 03 366 29 93 // E info@doppa.be // www.doppa.be

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp RTH Willekom

Voor personen met (een vermoeden van) een beperking. Tijdens de schoolvakanties organiseert Willekom een extra vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een beperking. T 015 29 03 60 // E info@willekom.be // www.willekom.be

RTH Ritmica (minderjarigen)

Heb je een kind met een (vermoeden van) beperking en de opvoeding en ondersteuning brengt vragen met zich mee. RTH Ritmica biedt een luisterend oor en denkt samen na over oplossingen. Spreekuur in het Sociaal Huis // Lange Schipstraat 27 // Op afspraak: elke 4e dinsdag van de maand tussen 13.30 en 16 uur // T 03 460 11 50 // E rth@ritmica.be // www.rthritmica.be

RTH Oikonde (volwassenen)

Oikonde Mechelen biedt begeleiding op maat en dagactiviteiten aan personen met (vermoeden van) een beperking. Aanmelden kan via het TopiX-team. T 0498 87 96 84 // E info@oikondemechelen.be // www.oikondemechelen.be

B.C.P.A. Begeleidingscentrum voor Personen met Autisme

Ondersteuning en begeleiding aan jongeren en volwassenen met autisme: woon- en dagondersteuning en ook ambulant/mobiele ondersteuning rond alle levensdomeinen. Leuvensesteenweg 212 // T 015 51 79 05 // E info@begeleidingscentrumautisme.be // www.begeleidingscentrum-autisme.be

Doventolkendienst – Communicatie Assistentie Bureau voor Doven

Horende gebruikers bellen naar T 09 228 28 08. Dove gebruikers vragen de afstandstolkendienst om te bellen naar T 09 228 28 08 (sms 0473 92 33 11).

Voor de sector Welzijn & Arbeid: E tolkaanvraag@cabvlaanderen.be

Voor de sector Onderwijs: E onderwijs@cabvlaanderen.be

Voor de dienst Afstandstolken: E afstandstolk@cabvlaanderen.be // www.cabvlaanderen.be // Aanvraag kan ook via de VDAB. www.vdab.be

Sociale dienst van je ziekenfonds

Informeer ook bij je ziekenfonds.