Pesten is een oud en gekend fenomeen en ook één van de moeilijkste om aan te pakken. Dat het je sterker zou maken, is al lang achterhaald. Gepest worden heeft bovendien duidelijke gevolgen op korte en lange termijn.

Wie gepest wordt, wacht vaak te lang om erover te vertellen of doet dat nooit. En omwille van het soms subtiele karakter, wordt het soms niet snel genoeg opgemerkt.

Daarom is het van groot belang om kinderen op een positieve manier weerbaar te maken. Dit kan je doen door een gemeenschappelijke taal te ontwikkelen, leerlingen te sensibiliseren en er bewust aandacht aan te geven.

Daarom blijft Mechelen investeren in een degelijk programma die dit op een effectieve manier aanpakt. Dat programma heet KiVa.