Stad Mechelen heeft een algemeen jeugdbeleid, ondersteunt het onderwijs en organiseert activiteiten voor jongeren. Daarnaast besteedt de stad ook aandacht aan jongeren die minder kansen krijgen of probleemgedrag vertonen. Er bestaan een aantal specifieke projecten voor jongeren waar verschillende betrokken partijen aan meewerken.