De coaches van Positieve Identiteit en Maatschappijvorming geven jongeren weer een plek in de samenleving.

Jongeren die het vertrouwen in de samenleving zijn kwijtgeraakt (of in vaktermen ‘vervreemding van de maatschappij’), zoeken vaak hun heil in, én worden gerekruteerd door, het criminele milieu. De cel Positieve identiteit en Maatschappijvorming binnen Preventie & Veiligheid vangt zo’n jongeren op nog voor ze in het criminele milieu komen. Ze geven hen opnieuw een plek in de samenleving.

Maar ze doen dat vooral niet alleen. Ze gaan op zoek naar belangrijke sleutelfiguren rond de jongere en ondersteunen die persoon om de jongere terug te integreren in de samenleving. Ze coachen en monitoren ook welzijnswerkers, scholen, gezinnen en andere organisaties zoals boksclubs om vervreemding voor te zijn.

Hoe PiM precies te werk gaat en nog meer info vind je terug in de informatiefolder.