PROS staat voor Positieve Relaties op School, een samenwerkingsproject tussen de stad en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) De Pont. Verder werken ook alle Mechelse scholen, CLB's, CMP en onderwijsondersteunende diensten nauw samen aan dit project.

PROS richt zich tot leerlingen tussen 10 en 18 jaar, die wonen en naar school gaan in Mechelen én bij wie het dreigt mis te lopen op school, ondanks inspanningen van leerkrachten en eventueel CLB. Naast schoolgaande jongeren, richt PROS zich ook tot cursisten in het volwassenenonderwijs. 

Het PROS-project kan een uitkomst bieden wanneer een intensievere begeleiding met een leerling en diens gezin noodzakelijk lijkt. Daarbij is het wel belangrijk dat de leerling in het samenwerkingsproject wil stappen.

Heb je problemen op school?

Woon je en ga je naar school in Mechelen?
Heb je problemen op school, maar lukt het je niet om die aan te pakken?
Praat erover met een medewerker van het CLB. Zij kunnen contact opnemen met de medewerkers van het PROS-project.

Als er plaats is in het project, zal het CLB je hiervan op de hoogte brengen.

Meer info

Neem contact op met jouw CLB of of met het PROS-team van CGG De Pont.
PROS biedt naast begeleidingen ook vorming aan onderwijspartners aan (ook op maat).