NERO staat voor Normstelling En Responsabilisering naar aanleiding van Overlast. Met deze update NERO 2.0 biedt Stad Mechelen een positief antwoord op grensoverschrijdend gedrag van minderjarigen binnen de wettelijke mogelijkheden van de GAS-wetgeving.

Hiermee vermijdt ze dat minderjarigen bij hun eerste fout onmiddellijk financieel worden bestraft. De bedoeling is om hen - met medewerking van hun ouders - op een pedagogisch verantwoorde wijze te corrigeren en hen de kans te bieden zichzelf bij te sturen. En zo geven we ook hun ouders de kans om hun ouderlijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid in te vullen.

Concreet passen we volgende aanpak toe:

Beslissingsboom GAS NERO