Stad Mechelen laat mensen de stad mee maken. Dit doen ze op zeer uiteenlopende manier. In Mechelen worden inwoners niet enkel betrokken bij het maken van beleid, maar steken ze ook zelf de handen uit de mouwen om de plaats waar ze wonen aangenaam te maken.

Pleinmakers wonen in een bepaalde buurt en stimuleren ontmoeting in de publieke ruimte. De pleinmaker zet zijn talent in om de sociale cohesie in de wijk te versterken.

In samenwerking met Woonpunt Mechelen worden Pleinmakers ingezet in enkele sociale woonwijken in Mechelen. 

Waar zijn pleinmakers actief in Mechelen? 

Er zijn pleinmakers actief in volgende buurten:

 • Oud-Oefenplein
 • Otterbeek
 • Bethaniëpolder
 • Mahatma Gandhi

Wat doet een Pleinmaker?

Een pleinmaker:

 • is regelmatig aanwezig in de buurt, kent de sleutelfiguren in de wijk en maakt deel uit van het buurtnetwerk.
 • kan op eigen initiatief een samenkomst op straatniveau organiseren.
 • zet jaarlijks minstens één actie op in de eigen buurt.
 • neemt actief deel aan buurtgerichte activiteiten.
 • schrijft zich in op de burendagen die de stad organiseert.
 • draagt bij tot de positieve beeldvorming van de eigen buurt.
 • heeft gesprekken met de professionals in de wijk die hen vertellen over hun werking.
 • spreekt andere bewoners aan om het sociaal weefsel in de wijk te versterken.
 • leidt bewoners toe naar het reguliere aanbod.

Welk profiel heeft een pleinmaker?

Een pleinmaker:  

 • is communicatief sterk en heeft de nodige sociale competenties om zich in de buurt en (dus ook de eigen woonplaats) te begeven.
 • omarmt diversiteit en heeft respect voor ieders persoonlijke levenskeuze.
 • is sterk in het organiseren van activiteiten om de sociale cohesie te versterken.
 • ontvangt en aanvaardt coaching van een professionele stadsmedewerker.
 • neemt zelf initiatief en zet anderen aan tot actie.

Wat ontvang een Pleinmaker?

Woonpunt Mechelen en stad Mechelen voorzien een woning voor de pleinmaker en diens  gezin in één van de geselecteerde wijken. Ze ontvangen geen loon, maar wel een tussenkomst voor de huur van deze woning. Zij betalen een deel en de stad betaalt een deel. Een pleinmaker krijg een opleiding rond de werking van de Stad Mechelen, de diensten en partners alsook van de werking van Woonpunt. Zo maken ze ook deel uit van het buurtnetwerk. Ze krijgen gepaste coaching van een professionele medewerker.

Meer info

 • In kader van het Plan Samenleven (Agentschap Binnenlands Bestuur) neemt stad Mechelen het mentorschap op voor de actie pleinmakers. Wil je als lokaal bestuur deel uitmaken van het lerend netwerk pleinmakers? 
 • Op dit ogenblik hebben we alle pleinmakers gevonden.  
 • Heb je nog een vraag en staat deze niet bij de FAQ
 • Contacteer ons via socialecohesie@mechelen.be of via bas.dhoey@mechelen.be 

Voor persinterviews