Een adoptie is de vaststelling van een familieband via een gerechtelijke procedure in België. Je kan terecht bij Kind en Gezin voor de voorwaarden, procedure en begeleiding.

In de laatste fase van de adoptieprocedure wordt het adoptievonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand. 

Binnenlandse adoptie

De rechtbank bezorgt het adoptievonnis aan de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van de:

  • Adoptant(en)
  • Geadopteerde
  • Brussel: indien geen verblijfplaats in België

Het adoptievonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en de afstamming wordt aangepast in het rijksregister. De overschrijving gebeurt binnen de maand na de betekening van het vonnis. Als de geadopteerde verandert van naam zal hij/zij uitgenodigd worden voor een nieuwe identiteitskaart of kidsID. 

Buitenlandse adoptie

De Federale Centrale Autoriteit voor adoptie erkent buitenlandse adoptiebeslissingen. Pas na deze erkenning is de adoptie van kracht in België.

De Federale Centrale Autoriteit bezorgt alle documenten automatisch aan de dienst burgerlijke stand. De adoptieakte wordt vervolgens opgemaakt en de buitenlandse geboorteakte wordt overgeschreven.

Inschrijven in het bevolkingsregister

Een adoptiekind moet bij aankomst in het gezin onmiddellijk worden ingeschreven in de bevolkingsregisters op het adres van de ouders.  Dat kan enkel op afspraak.  Je kan je afspraak zelf boeken via onze website (verhuizen) of via ons gratis nummer 0800/20 800.

  • ofwel het bewijs van de beslissing van de registratie van de adoptie dat wordt afgegeven door de Federale Centrale Autoriteit als de adoptie in het buitenland werd uitgesproken voor de internationale verplaatsing van het kind;
  • ofwel een attest van de Vlaamse Centrale autoriteit Kind en Gezin.

Opgelet: een niet-Europees kind dat in België aangekomen is met het oog op een adoptie zal bovendien moeten beschikken over een visum type D.

Gratis