Maak een afspraak

Het attest van immatriculatie (oranje kaart) is geen verblijfstitel, maar een verblijfsdocument dat aantoont dat de houder (niet-EU onderdaan) tijdens de behandeling van zijn verzoek om internationale bescherming of zijn aanvraag voor toelating of machtiging tot verblijf op het grondgebied van het Rijk mag blijven.

Een attest van immatriculatie kan afgeleverd worden in het kader van:

 • een verzoek om internationale bescherming;
 • een aanvraag medische regularisatie;
 • een studentenaanvraag (met visum B3 of B5);
 • een aanvraag GH met niet-EU onderdaan;
 • een aanvraag GH met EU-burger of Belg;
 • een aanvraag als ander familielid EU burger;
 • mensenhandel;
 • NBMV (Niet Begeleide Minderjarige Vreemdeling);
 • een aanvraag als langdurig ingezetene in een andere lidstaat (zelfstandige, studie of andere doeleinden)

Een verlenging van een attest van immatriculatie kan gebeuren bij de volgende procedureaanvragen:

 • een verzoek om internationale bescherming;
 • een aanvraag medische regularisatie;
 • mensenhandel;
 • NBMV
 • Afhankelijk van bepaalde procedures op instructie van de DVZ.

Wanneer men een verlenging wenst van de overige procedures dient men de volgende afspraak te maken:
Identiteitskaart niet-Belg A, B, E, EU, F, H, M, I, J aanvragen

Reizen met attest van immatriculatie:

Het attest van immatriculatie maakt het niet mogelijk om voor 90 dagen in elke periode van 180 dagen vrij op het grondgebied van de Schengenruimte te reizen.
Om dit te doen moet men niet enkel een visum bekomen bij de diplomatieke of consulaire overheden van de Staat waarheen je je wenst te begeven, maar moet men ook een visum bekomen om terug te keren naar België.

 

 

Bij eerste aanvraag of hernieuwing van het attest van immatriculatie:

 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond;
 • Bijlage 26/19ter of andere bijlage die van toepassing is op de aanvraagprocedure;
 • Betalen kan met bankkaart of cash geld

Bij verlenging van het attest van immatriculatie:

 • Huidig attest van immatriculatie;
 • Bijlage 26/19ter of andere bijlage die van toepassing is op de aanvraagprocedure

Bij verlies of diefstal van het attest van immatriculatie dien je bij de politie eerst een attest van verlies ("Bijlage 12/Annexe 12") aan te vragen, hiervoor heb je 1 recente pasfoto nodig. Dit document dien je op afspraak voor te leggen voor het in ontvangst nemen van een duplicaat attest van immatriculatie.

6,30 euro

Duplicaat: 7,50 euro

Maak een afspraak