Maak een afspraak

Een minderjarige kan de Belgische nationaliteit op 2 manieren verkrijgen:

  • Automatisch
  • De ouders leggen een verklaring tot toekenning af bij de dienst burgerlijke stand

Voor elke verklaring gelden specifieke voorwaarden. Deze kan je nalezen op de website van FOD Justitie

Maak een afspraak bij de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van het kind of als het kind nog in het buitenland woont bij de dienst burgerlijke stand van de woonplaats van de Belgische ouder. 

Je krijgt meer info over de procedure en indien nodig een lijst met bewijsstukken die je moet verzamelen. 

  • Identiteitskaarten of verblijfskaarten
  • Buitenlandse paspoorten of Europese identiteitskaarten
  • Als het kind in het buitenland geboren is, een afschrift van de geboorteakte (gelegaliseerd + vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
  • Er kunnen bijkomende stukken opgevraagd worden.

Het toekennen van de Belgische nationaliteit voor minderjarige kinderen is gratis.

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013)

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013)

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.

Maak een afspraak