Elke chauffeur van een Vlaamse stad of Gemeente dient over een bestuurderspas te beschikken.

 

 

De kandidaat kan het beroep van bestuurder van een voertuig bestemd voor individueel bezoldigd personenvervoer uitoefenen als hij voldoet aan al de volgende voorwaarden:

 • hij beschikt minstens twee jaar over een rijbewijs en geldige medische keuring voor bezoldigd personenvervoer;
 • hij woont in België of beschikt over een gekozen woonplaats waar hem elke oproeping of officiële betekening geldig kan worden gedaan;
 • hij heeft de toelating om arbeidsprestaties te verrichten in België als de bestuurder een buitenlandse staatsburger is;
 • hij beschikt over een minimale kennis van het Nederlands:
  • op het niveau B1 van het Europees Referentiekader voor Talen of;
  • op het niveau A2 van het Europees referentiekader voor Talen en hij bewijst binnen twee jaar na het bekomen van de bestuurderspas dat hij over het niveau B1 beschikt;
 • hij beschikt over de vereiste kennis over het vervoer van personen met beperkte mobiliteit, als hij ritten uitvoert met voertuigen die aangepast zijn aan het vervoer van personen in een rolstoel;
 • hij in België of het buitenland geen van de volgende in kracht van gewijsde gegane veroordelingen heeft opgelopen:
  • een criminele straf, al dan niet met uitstel;
  • een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van meer dan zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste tien jaar;
  • een correctionele gevangenisstraf, in hoofdzaak, van drie tot zes maanden, al dan niet met uitstel, gedurende de laatste vijf jaar;
  • correctionele veroordelingen of politieveroordelingen die, bij elkaar opgeteld, meer dan drie maanden gevangenisstraf in hoofdzaak bedragen, met of zonder uitstel, gedurende de laatste drie jaar;
  • meer dan vijf veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de tweede graad;
  • meer dan drie veroordelingen, al dan niet met uitstel, voor overtredingen van het verkeersreglement van de derde of vierde graad;
  • meer dan één veroordeling, al dan niet met uitstel, voor het besturen met alcoholintoxicatie, onder invloed, in staat van dronkenschap of onder invloed van andere stoffen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 • Er wordt jaarlijks een nieuw uittreksel uit het strafregister (max. 3 maand oud) voorgelegd aan de dienst economie van de stad Mechelen alsook het rijbewijs met medische geschiktheid. Dit mag per mail bezorgd worden aan economie@mechelen.be

De bestuurderspas kan aangevraagd worden via de centaurus databank van de Vlaamse Overheid. De aanvraag gebeurt met uw ID-kaart en een kaartlezer. 

U vraagt de bestuurderspas aan in de gemeente of stad waar u gedomicilieerd bent en dient deze daar ook op te halen.

Hou volgende documenten bij de hand: 

 • Kopie ID-kaart voor- en achterkant
 • Kopie rijbewijs (met geldige medische geschiktheid) voor- en achterkant
 • Uittreksel strafregister
 • Diploma Nederlandstalig secundair onderwijs of diploma Nederlandstalig onderwijs B1 (of A2 gedurende eerste 2 jaar).

Een vergunning kost € 21,23. Let op! De kost van deze vergunning wordt jaarlijks geïndexeerd.