Maak een afspraak

Na 5 jaar ononderbroken  verblijf kan je als EU-onderdaan of als niet-EU familielid van een gevestigde EU-burger duurzaam verblijfsrecht aanvragen.

Voorwaarden

Voor niet-EU familieleden van een gevestigde EU-burger moet er een gezamenlijke vestiging geweest zijn gedurende deze periode.

Als er geen gezamenlijke vestiging was gedurende deze periode dien je een afspraak te maken voor 'niet-EU machtiging tot vestiging'.

Procedure

Een aanvraag duurzaam verblijf is individueel en persoonlijk. Kinderen zullen dus ook een aanvraag moeten indienen als zij de E+ of F+ kaart willen ontvangen.

Na een periode van 5 maanden, te tellen vanaf de indiening van de aanvraag kan het duurzaam verblijfrecht worden toegekend, hierna wordt je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van het vreemdelingenregister.

Meebrengen

Bij opstart van de procedure:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart land van herkomst (voor EU-onderdanen)
 • Geldig paspoort land van herkomst (voor niet-EU onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart E (voor EU-onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart F (voor niet-EU familieleden van een gevestigde EU-burger)

Na 5 maanden:

Na een periode van 5 maanden kan het duurzaam verblijfsrecht toegekend worden (de periode van 5 maanden begint te tellen na indiening van de aanvraag 'duurzaam verblijf'), je dient een nieuwe afspraak te maken.

 • Geldig paspoort of identiteitskaart land van herkomst (voor EU-onderdanen)
 • Geldig paspoort land van herkomst (voor niet-EU onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart E (voor EU-onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart F (voor niet-EU familieleden van een gevestigde EU-burger)
 • Bijlage 22
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • Cash geld of bankaart voor de nieuwe E+ of F+ kaart

Bedrag

Bij opstart van de procedure:

 • Gratis

Na 5 maanden wanneer het duurzaam verblijfsrecht is toegekend:

 • Cash geld of bankkaart voor de nieuwe E+ of F+ kaart

Uitzonderingen

Wanneer je een niet-EU familielid bent van een gevestigde EU-burger moet er een gezamenlijke vestiging geweest zijn gedurende de periode van 5 jaar ononderbroken verblijf. Als er geen gezamenlijke vestiging was gedurende deze periode dien je een afspraak te maken voor 'niet-EU machtiging tot vestiging'.

Regelgeving

Maak een afspraak