Maak een afspraak

Na 5 jaar ononderbroken verblijf kan je als EU-onderdaan een duurzaam verblijfsrecht aanvragen. Dit geldt eveneens voor de EU familieleden van een EU burger of van een Belg, alsook voor de niet-EU familieleden van een EU-burger of van een Belg.

 • 5 jaar ononderbroken verblijf.
 • Voor de niet-EU familieleden: Er moet een gezamenlijke vestiging geweest zijn gedurende deze periode.

Een aanvraag duurzaam verblijf is individueel en persoonlijk. Kinderen zullen dus ook een aanvraag moeten indienen als zij de EU+ of F+ kaart willen ontvangen.

Na een periode van 5 maanden, te tellen vanaf de indiening van de aanvraag kan het duurzaam verblijfrecht worden toegekend, hierna word je ingeschreven in het bevolkingsregister in plaats van het vreemdelingenregister.

Bij opstart van de procedure:

 • Geldig paspoort of identiteitskaart land van herkomst (voor EU-onderdanen)
 • Geldig paspoort land van herkomst (voor niet-EU onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart E/EU (voor EU-onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart F (voor niet-EU familieleden van een gevestigde EU-burger)

Voor de familieleden: Als er geen gezamenlijke vestiging was gedurende de periode van 5 jaar ononderbroken verblijf, wordt er op het moment van de afspraak nagekeken of je in aanmerking komt voor één van de uitzonderingscategorieën. Je kan best de volgende bewijsstukken meebrengen:

 • je bewijst dat je werknemer of zelfstandige bent in België, of;
 • dat je voor jezelf en je familie beschikt over voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat je tijdens je verblijf ten laste valt van het Sociaal Huis en beschikt over een ziekteverzekering, of;
 • dat je deel uitmaakt van een familie waarvan een persoon voldoet aan al deze voorwaarden.

Na 5 maanden:

Na een periode van 5 maanden kan het duurzaam verblijfsrecht toegekend worden (de periode van 5 maanden begint te tellen na indiening van de aanvraag 'duurzaam verblijf'), je dient een nieuwe afspraak te maken.

 • Geldig paspoort of identiteitskaart land van herkomst (voor EU-onderdanen)
 • Geldig paspoort land van herkomst (voor niet-EU onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart E/EU (voor EU-onderdanen)
 • Elektronische verblijfskaart F (voor niet-EU familieleden van een gevestigde EU-burger)
 • Bijlage 22
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • Cash geld of bankkaart voor de nieuwe EU+ of F+ kaart

Bij opstart van de procedure:

 • Gratis

Na 5 maanden wanneer het duurzaam verblijfsrecht is toegekend:

 • Cash geld of bankkaart voor de nieuwe EU+ of F+ kaart

In uitzondering op het principe van vijf jaar onafgebroken verblijf, wordt er in bepaalde gevallen reeds voor de periode van vijf jaar ononderbroken verblijf een duurzaam verblijfsrecht toegekend aan de economische actieve Unieburgers (werknemers of zelfstandigen) en hun familieleden.

Op de voorwaarde van gezamenlijke vestiging voor de familieleden bestaan eveneens een aantal uitzonderingen.

 • Indien men zich wil beroepen op een uitzonderingscategorie zullen bewijsstukken voorgelegd moeten worden.
 • Meer info kan je verkrijgen op afspraak in het Huis van de Mechelaar bij de Vreemdelingendienst.
Maak een afspraak