Online aanvragen

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Een afschrift van de echtscheidingsakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). 

Je kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor je echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Je kan een afschrift of uittreksel aanvragen bij elk gemeentebestuur.

In Mechelen kan je dit online aanvragen of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar. We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren. 

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Legalisatie:

Wil je de echtscheidingsakte gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je echtscheidingsakte legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

  • Je rijksregisternummer
  • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
  • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Een afschrift van de echtscheidingsakte is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je € 5,50 per aangevraagde echtscheidingsakte.

De openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand wordt uitsluitend geregeld door artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek en door artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955.

Online aanvragen