Online aanvragen

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank. De ambtenaar van de burgerlijke stand waar het huwelijk heeft plaatsgevonden wordt hiervan op de hoogte gebracht door de Griffie van dezelfde rechtbank.

De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de huwelijksplaats.

Procedure

Een afschrift van de echtscheidingsakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris...). 

Je kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor je echtgeno(o)te (vorig huwelijk), grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

In Mechelen kan je een afschrift van de echtscheidingsakte via het webformulier of persoonlijk aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar opvragen.

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Meebrengen

Identiteitskaart of verblijfsvergunning.

Indien je het attest voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Bedrag

Een afschrift van de echtscheidingsakte is gratis behalve indien je het attest opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je € 5 per aangevraagde echtscheidingsakte.

Regelgeving

De openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand wordt uitsluitend geregeld door artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek en door artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955.

Online aanvragen