Online aanvragen

Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de rechtbank.

Een echtscheidingsvonnis dat betrekking heeft op een huwelijk voltrokken in België, wordt verwerkt door de griffie van de rechtbank. Er wordt een elektronische melding geplaatst op de huwelijksakte. Voor deze echtscheidingen kan je geen echtscheidingsakte meer aanvragen maar enkel een huwelijksakte met randmelding. 

Een echtscheidingsvonnis dat betrekking heeft op een huwelijk voltrokken in het buitenland wordt doorgestuurd naar de dienst burgerlijke stand van de woonplaats. Er wordt een aparte echtscheidingsakte opgemaakt. 

Wie kan een uittreksel of afschrift aanvragen?

 • Persoon op wie de akte betrekking heeft
 • Erfgenamen (wie is erfgenaam: https://www.vlaanderen.be/erfenis)
 • Echtgenoot/echtgenote
 • Wettelijk samenwonende partner
 • Wettelijk vertegenwoordiger
 • Bloedverwanten in opgaande en neergaande lijn
 • Advocaat/notaris..

Als je echtscheiding betrekking heeft op een huwelijk voltrokken in België kan je online of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar een huwelijksakte met randmelding aanvragen. 

Als je echtscheiding betrekking heeft op een huwelijk voltrokken in het buitenland kan je een echtscheidingsakte online of aan het snelloket in het Huis van de Mechelaar aanvragen. 

We kunnen niet garanderen dat we de akte onmiddellijk kunnen afleveren bv. als de akte werd opgesteld in een andere gemeente. 

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst burgerlijke stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Legalisatie:

Wil je de echtscheidingsakte of huwelijksakte met randmelding gebruiken in het buitenland? Voor sommige landen moet het document gelegaliseerd worden met een apostille of een legalisatie. 

Hoe kan je je echtscheidingsakte/huwelijksakte met randmelding legaliseren?

Stuur een mail naar burgerlijkestand@mechelen.be met vermelding van:

 • Je rijksregisternummer
 • Kopie van je identiteitskaart (voor-en achterzijde)
 • Het land waarvoor je de akte nodig hebt
 • Het e-mailadres waarop je de legalisatie/apostille wil ontvangen

Meer informatie over het legaliseren van documenten

Opgelet: Akten die je nodig hebt voor een Belgische ambassade in het buitenland hoeven niet gelegaliseerd te worden.

 • Identiteitskaart of verblijfskaart
 • Als je de akte van een derde wil aanvragen en je voldoet niet aan de voorwaarden, dan moet je een volmacht en een kopie van de identiteitskaart voorleggen van de persoon op wie de akte betrekkening heeft. 

Een afschrift/uittreksel van de echtscheidingsakte of huwelijksakte met randmelding is gratis behalve indien je het afschrift/uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of privé-instelling. In deze gevallen betaal je 6,38 euro per aangevraagde akte.

De legalisatie van een akte kost 20 euro. Wij sturen je aanvraag door naar de FOD Buitenlandse Zaken. Je zal van hen een link ontvangen om de legalisatie te betalen. Na betaling ontvang je de gelegaliseerde akte. 

De openbaarheid van de registers van de burgerlijke stand wordt uitsluitend geregeld door artikel 45 van het Burgerlijk Wetboek en door artikel 3 van de archiefwet van 24 juni 1955.

Online aanvragen