Het is mogelijk om in de leertijd een getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs, een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad secundair onderwijs of een diploma secundair onderwijs te behalen.