Maak een afspraak

Sinds 1 januari 2018 is de nieuwe transgenderwet in werking.

 • Elke meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg of in de bevolkinsgregisters ingeschreven vreemdeling, die overtuigt is dat het geslacht vermeld op de geboorteakte niet overeenstemt met zijn of haar innerlijk beleefde genderidentiteit, kan van die overtuiging aangifte doen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Vanaf 16 jaar kunnen minderjarigen ook de geslachtsregistratie laten aanpassen als ze daarin bijgestaan worden door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten bijkomend een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater voorleggen.
 • Bij minderjarigen kan een voornaamswijziging vanaf 12 jaar als zij daarbij worden bijgestaan door hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Stap 1: eerste verklaring

Je doet aangifte van de wens om het geslacht vermeld in uw geboorteakte officieel te veranderen.

De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze van:

 • de gemeente waar je woont;
 • de gemeente waar je geboren bent, indien je Belg bent en niet in België woont.
 • de stad Brussel indien je niet in België geboren bent en niet in België woont.

Je maakt een afspraak in het Huis van de Mechelaar. Tijdens je afspraak overhandig je een ondertekende verklaring dat je er al een hele tijd van overtuigd bent dat het geslacht in je geboorteakte niet overeenstemt met je innerlijk beleefde genderidentiteit. Deze verklaring wordt tijdens de afspraak gezamenlijk overlopen en kan je dan ondertekenen.

Niet-ontvoogde minderjarigen ouder dan 16 jaar worden bijgestaan door beide ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten bijkomend een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater voorleggen.

Je wordt geïnfomeerd over het verloop van de procedure en je krijgt een ontvangstbewijs.

Stap 2: tweede verklaring

Je komt een tweede maal aan het loket en je bevestigt je eerste verklaring.

Minimum drie maanden en maximum zes maanden na de eerste aangifte.

 • Je maakt opnieuw een afspraak in het Huis van de Mechelaar.
 • Je overhandigt een verklaring waarin je meedeelt dat je overtuiging niet gewijzigd is en je geïnformeerd bent over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. Deze verklaring wordt tijdens de afspraak gezamenlijk overlopen en kan je dan ondertekenen.
 • De akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie wordt opgemaakt en de procedure voor de aanmaak van een nieuw rijksregisternummer wordt opgestart.
 • Wanneer je een nieuw rijksregisternummer krijgt toegewezen, ontvang je een uitnodiging voor een nieuwe identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen.

Stap 1: eerste verklaring

 • Elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart
 • Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater

Stap 2: tweede verklaring

 • Elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart

De procedure is gratis.

De aanvraag van een nieuwe identiteitskaart bedraagt €21

De aanvraag van een nieuwe elektronische vreemdelingenkaart bedraagt €24,20

Een voornaamswijziging is mogelijk op basis van een verklaring op eer, voor minderjarigen zelfs vanaf de leeftijd van 12 jaar als zij daarbij worden bijgestaan door hun ouders of wettelijk vertegenwoordiger.

Om je voornaam te wijzigen, moet je een verzoek richten aan de Federale Overheidsdienst Justitie.

Meer informatie leest u in de brochure van de FOD Justitie.

Meer informatie

De FOD Justitie voorziet in een uitgebreide informatiebrochure en modelformulieren.
Het instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen biedt eveneens informatie en modelformulieren aan.

Maak een afspraak