Maak een afspraak

Een Belg of een niet-Belg ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister kan een procedure starten om eenvoudig zijn/haar geslacht in zijn/haar geboorteakte en op andere officiële documenten te wijzigen.

 

Wie?

  • Meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg
  • Meerderjarige vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
  • Een niet-ontvoogde minderjarige Belg of vreemdeling (ingeschreven in bevolkingsregister of vreemdelingenregister) vanaf 16 jaar bijgestaan door: beide ouders, wettelijk vertegenwoordiger, adhoc voogd als de ouders of wettelijk vertegenwoordiger weigeren in te stemmen met de aanpassing van het geslacht (zelfs als slechts één van de ouders weigert)

Waar?

  • Gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
  • Laatste woonplaats voor Belgen die in het buitenland wonen.
  • Stad Brussel voor Belgen die nooit in België gewoond hebben. 

De procedure 'wijziging registratie geslacht' bestaat uit 2 stappen:

Stap 1: Verklaring

Je maakt een afspraak in het Huis van de Mechelaar. Tijdens deze afspraak onderteken je een document waarin je verklaart dat je overtuigd bent dat het geslacht in jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw genderidentiteit. 

Niet-ontvoogde minderjarigen ouder dan 16 jaar worden bijgestaan door beide ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten bijkomend een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater voorleggen.

Je wordt geïnfomeerd over het verloop van de procedure en je krijgt een ontvangstbewijs.

Stap 2: Tweede verschijning

Je komt een tweede maal aan het loket. Dit kan minimum 3 maanden en maximum 6 maanden na de eerste verklaring.

De akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie wordt opgemaakt en de procedure voor de aanmaak van een nieuw rijksregisternummer wordt opgestart.

Wanneer je een nieuw rijksregisternummer krijgt toegewezen, ontvang je een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen.

  • Elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart
  • Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater
  • Belg geboren in het buitenland: buitenlandse geboorteakte (gelegaliseerd + beëdigd vertaald naar het Nederlands)

De procedure is gratis.

 

Maak een afspraak