Maak een afspraak

Vanaf 1/01/2018 kan een Belg of een niet-Belg ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister een procedure starten om eenvoudig zijn/haar geslacht in zijn/haar geboorteakte en op andere officiële documenten te wijzigen.

 

Wie?

  • Meerderjarige of ontvoogde minderjarige Belg
  • Meerderjarige vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister
  • Een niet-ontvoogde minderjarige Belg of vreemdeling (ingeschreven in bevolkingsregister of vreemdelingenregister) vanaf 16 jaar bijgestaan door: beide ouders, wettelijk vertegenwoordiger, adhoc voogd als de ouders of wettelijk vertegenwoordiger weigeren in te stemmen met de aanpassing van het geslacht (zelfs als slechts één van de ouders weigert)

Waar?

  • Gemeente waar de betrokkene is ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
  • Geboorteplaats voor Belgen (geboren in België) die niet zijn ingeschreven in België.
  • Stad Brussel voor Belgen die niet in België geboren of ingeschreven zijn. 

De procedure 'wijziging registratie geslacht' bestaat uit 2 stappen:

Stap 1: eerste verklaring

Je maakt een afspraak in het Huis van de Mechelaar. Tijdens deze afspraak onderteken je een document waarin je verklaart dat je al een hele tijd overtuigd bent dat het geslacht in jouw geboorteakte niet overeenstemt met jouw genderidentiteit. 

Niet-ontvoogde minderjarigen ouder dan 16 jaar worden bijgestaan door beide ouders of hun wettelijke vertegenwoordiger. Zij moeten bijkomend een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater voorleggen.

Je wordt geïnfomeerd over het verloop van de procedure en je krijgt een ontvangstbewijs.

Stap 2: tweede verklaring

Je komt een tweede maal aan het loket en je bevestigt je eerste verklaring.

De tweede verklaring kan minimum 3 maanden en maximum 6 maanden na de eerste verklaring afgelegd worden. 

De akte tot aanpassing van de geslachtsregistratie wordt opgemaakt en de procedure voor de aanmaak van een nieuw rijksregisternummer wordt opgestart.

Wanneer je een nieuw rijksregisternummer krijgt toegewezen, ontvang je een uitnodiging om een nieuwe identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart aan te vragen.

  • Elektronische identiteitskaart of elektronische vreemdelingenkaart
  • Niet-ontvoogde minderjarigen vanaf 16 jaar: een verklaring van een kinder- of jeugdpsychiater

De procedure is gratis.

 

De FOD Justitie voorziet in een uitgebreide informatiebrochure en modelformulieren.
Het instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen biedt eveneens informatie en modelformulieren aan.

Maak een afspraak