Maak een afspraak

Je bent een niet-EU-onderdaan en wil de procedure van gezinshereniging met een niet-EU onderdaan met onbeperkt verblijfsrecht (houder van een B, C, D, F, F+, M-kaart met vermelding duurzaam verblijf, K, of L kaart) opstarten om een verblijfsrecht in België te krijgen.

De niet-EU onderdaan met een onbeperkt verblijfsrecht (houder van een B, C, D, F, F+, M-kaart met vermelding duurzaam verblijf, K of L kaart) dient ten minste reeds 12 maanden toegelaten of gemachtigd te zijn tot verblijf.

Wie kan de gezinshereniging verkrijgen?

 • Visumplichtigen: visum C met code BNL 16: voor wie naar België komt om een wettelijke samenwoonst af te sluiten of visum C met code BNL 17: voor wie naar België komt om een huwelijk af te sluiten;
 • Visum D op basis van gezinshereniging
 • Vrijgesteld van visum: de aanvrager heeft een geldige verblijfskaart verkregen in een ander EU-land;
 • Niet visumplichtig en in legaal verblijf.

Je kan een procedure gezinshereniging als niet-EU-burger opstarten als je 1 van de volgende familiebanden hebt met de niet-EU-burger:

 • de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan het huwelijk;
 • de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie);
 • de minderjarige kinderen (- 18 jaar);
 • de meerderjarige gehandicapte kinderen (+ 18 jaar);
 • ouders van niet-begeleide minderjarige erkende vluchtelingen;
 • ouders van niet-begeleide minderjarige subsidiair beschermde.

De aanvraag dient ingediend te worden op de diplomatieke post.

De aanvraag kan enkel worden ingediend in België indien de aanvrager:

 • reeds toegelaten of gemachtigd is tot een lang verblijf van meer dan 3 maanden;
 • niet visumplichtig is en tijdens legaal verblijf in België;
 • vrijgesteld is van een visum op basis van een geldige verblijfskaart in een andere Schengen staat of EU lidstaat en tijdens legaal verblijf in België;
 • een minderjarig kind is, dat hier alleen toekomt + gemachtigd is tot een verblijf van max. 90 dagen met een visum type C;
 • zich bevindt in buitengewone omstandigheden (voor visumplichtige landen);
 • een ouder van een niet-begeleide minderjarige vluchteling/subsidiair beschermde is + gemachtigd is tot een verblijf van max. 90 dagen met visum type C.
 • beschikt over een visum met het oog op partnerschap/huwelijk (visum C BNL 16/17), dit huwelijk/partnerschap dient effectief afgesloten te zijn + alle bewijsstukken dienen voorgelegd te worden voor afloop van het visum C.

Aanvraag ingediend vanuit het buitenland:

 • een geldig paspoort met visum D
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • 11 euro (betalen kan met cash of maestro)
 • akte verwantschap afhankelijk van het type gezinshereniging (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • Voor kinderen die in het buitenland geboren zijn: dien je indien van toepassing alsook een erkenningsakte/huwelijksakte van de ouders voor te leggen (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler).

Je wenst een aanvraag in te dienen via België en je voldoet aan de voorwaarden:

 • een geldig paspoort 
 • in het geval je een verblijfskaart van een andere Schengen staat of EU-lidstaat hebt
 • 11 euro (betalen kan met cash of maestro)
 • betalingsbewijs administratieve bijdrage
 • akte verwantschap afhankelijk van het type gezinshereniging (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • Voor kinderen die in het buitenland geboren zijn: dien je indien van toepassing alsook een erkenningsakte/huwelijksakte van de ouders voor te leggen (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • + alle gevraagde documenten afhankelijk van het type gezinshereniging 

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden en je wenst een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen, dient het dossier compleet te zijn bij de opstart en alle binnenkomstdocumenten dienen geldig te zijn.

11 euro (Verhuis naar Mechelen - Betalen kan met Bancontact of cash)

Maak een afspraak