Maak een afspraak

Je bent EU-burger en wil de procedure van gezinshereniging met een Belg opstarten om een verblijfsrecht in België te krijgen.

Je kan een procedure gezinshereniging als EU-burger opstarten als je 1 van volgende familiebanden hebt met de Belg:

 • de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk ouder dan 21 jaar;
 • de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie) ouder dan 21 jaar;
 • bloedverwanten in neergaande lijn (ook die van de echtgeno(o)t(e) of partner beneden de 21 jaar of ouder dan 21 jaar en ten laste;
 • de ouders van een Belgisch minderjarig kind.

Je legt bij de opstart van je dossier een aantal documenten voor.

Je krijgt 3 maanden de tijd om bijkomende documenten binnen te brengen. Welke documenten je nodig hebt, is afhankelijk van het type gezinshereniging.

Bij opstart van de procedure:

 • Een geldig paspoort of identiteitskaart
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • Betalingsbewijs administratieve bijdrage vanaf 18 jaar (FOD Binnenlandse Zaken)
 • 11 euro (betalen kan met cash of maestro)
 • Akte verwantschap afhankelijk van het type gezinshereniging (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigde vertaler)
 • Voor kinderen die in het buitenland geboren zijn: dien je indien van toepassing alsook de erkenningsakte/huwelijksakte van de ouders voor te leggen (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler).

Binnen de 3 maanden: welke documenten je nodig hebt, hangt af van het type gezinshereniging, je komt als:

 • de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan een huwelijk ouder dan 21 jaar
 • de wettelijk geregistreerde partner (duurzame relatie) ouder dan 21 jaar
 •  bloedverwanten in neergaande lijn (ook die van de echtgeno(o)t(e) of partner beneden de 21 jaar of ouder dan 21 jaar en ten laste)
 • de ouders van een Belgisch minderjarig kind

Deze bijkomende documenten dienen voorgelegd te worden op afspraak.

11 euro (Verhuis naar Mechelen - Betalen kan met Bancontact of cash))

Maak een afspraak