Maak een afspraak

Je bent niet-EU onderdaan en wil de procedure van gezinshereniging met een niet-EU onderdaan met beperkt verblijfsrecht (houder van een A-kaart) opstarten om een verblijfsrecht in België te krijgen.

Alle vereisten documenten, indien nodig gelegaliseerd, worden voorgelegd aan de diplomatieke post.

Je kan een procedure gezinshereniging als niet-EU onderdaan opstarten als je 1 van de volgende familiebanden hebt met de niet-EU onderdaan:

 • de echtgeno(o)t(e) of partnerschap gelijkwaardig aan het huwelijk;
 • de wettelijk geregistreerde partner;
 • de minderjarige kinderen (- 18 jaar en ongehuwd);
 • de meerderjarige gehandicapte kinderen (+ 18 jaar en alleenstaand)

De aanvraag dient ingediend te worden op de diplomatieke post.

De aanvraag kan enkel in de volgende gevallen in België worden ingediend:

 • indien je reeds toegelaten of gemachtigd bent tot een lang verblijf van meer dan 3 maanden;
 • indien je niet visumplichtig bent en in legaal verblijf bent;
 • indien je vrijgesteld bent van een visum op basis van een geldige verblijfskaart in een andere Schengen staat of EU lidstaat en in legaal verblijf bent;
 • indien je een minderjarig kind bent, dat hier alleen toekomt + gemachtigd is tot een verblijf van max. 90 dagen met een visum type C;
 • indien je beschikt over een visum met het oog op partnerschap/huwelijk (visum C BNL 16/17), dit huwelijk/partnerschap dient effectief afgesloten te zijn + alle bewijsstukken dienen voorgelegd te worden voor afloop van het visum C. 

Aanvraag ingediend vanuit het buitenland:

 • een geldig paspoort met visum D
 • 1 recente pasfoto met witte achtergrond
 • 11 euro (betalen kan met cash of maestro)
 • akte verwantschap afhankelijk van het type gezinshereniging (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • Voor kinderen die in het buitenland geboren zijn: dien je indien van toepassing alsook de erkenningsakte/huwelijksakte van de ouders voor te leggen (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler).

Je wenst een aanvraag in te dienen via België en je voldoet aan de voorwaarden:

 • een geldig paspoort
 • in het geval je een verblijfskaart van een andere Schengen staat of EU lidstaat hebt
 • 11 euro (betalen kan met cash of maestro)
 • betalingsbewijs administratieve bijdrage
 • akte verwantschap afhankelijk van het type gezinshereniging (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • Voor kinderen die in het buitenland geboren zijn: dien je indien van toepassing alsook de erkenningsakte/huwelijksakte van de ouders voor te leggen (Originele akte met legalisatie/apostille indien nodig en vertaald naar het Nederlands door een beëdigd vertaler)
 • + alle gevraagde documenten afhankelijk van het type gezinshereniging

Wanneer je voldoet aan de voorwaarden en je wenst een aanvraag tot gezinshereniging in te dienen, dient het dossier compleet te zijn bij de opstart en alle binnenkomstdocumenten dienen geldig te zijn.

11 euro (verhuis naar Mechelen - Betalen kan met bancontact of cash)

Maak een afspraak