Online aanvragen

Waarom heb je een uitbatingsvergunning nodig?

 • Een vestiging zonder vaste inrichting met industriële wastechnieken waar motorvoertuigen van derden manueel gewassen kunnen worden of worden behandeld met beschermingsmiddelen zoals waxen, moet over een uitbatingsvergunning beschikken.
 • Ook bij een overname of wijziging van de handelszaak moet de vergunning opnieuw worden aangevraagd.

Wanneer moet je de uitbatingsvergunning aanvragen?

 • De aanvraag moet je minstens 60 dagen voor de geplande opening indienen. 
 • Voor je aanvraagt, moet de omgevingsvergunning (of milieuvergunning) zijn afgeleverd.

 • Voorwaarden betreffende de locatie van de vestigingseenheid.
 • Voorwaarden betreffende de oppervlakte van de bedrijfsruimte.
 • Voorafgaand administratief onderzoek.

Welke bewijsstukken moet je toevoegen?

 • Verzekering brand en burgerlijke aansprakelijkheid
 • kopie van de voor- en achterkant van de identiteitskaart
 • Uittreksel strafregister (maximum 3 maanden oud)
 • Beroepskaart indien uitbater geen Belgische nationaliteit heeft
 • Bij verkoop van voeding: Toelating Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)
 • Plan op schaal met de afmetingen van de was- en manoeuvreerruimten
 • De datum van de milieuvergunning of de inrichtingsnummer van de omgevingsvergunning
 • Foto's

Het indienen van de aanvraag is kosteloos.

Online aanvragen