Wat is een huurwaarborg?

De huurwaarborg is een bedrag dat de huurder bij de start van het huurcontract stort op een geblokkeerde rekening.

Voorwaarden

Kan je de huurwaarborg niet betalen? Dan kan het Sociaal Huis een voorschot geven op de huurwaarborg. Je betaalt deze huurwaarborg vervolgens maandelijks af aan het Sociaal Huis.

Een maatschappelijk werker bekijkt of je hier recht op hebt.

Je dient dit aan te vragen bij het OCMW van de gemeente waar je vertrekt, dus niet bij de gemeente waar je nieuwe adres gevestigd is.

Procedure

Wil je specifieke informatie voor jouw situatie?

Neem contact om met het ID-team.