Maak een afspraak

De Inkomensgarantie voor Ouderen is een uitkering die toegekend wordt aan bejaarde personen die over onvoldoende financiële middelen beschikken

De IGO kan pas vanaf de wettelijke pensioenleeftijd (momenteel 65 jaar) worden toegekend en je moet voldoen aan bepaalde nationaliteit- en verblijfsvoorwaarden. In principe moet je de Belgische nationaliteit hebben maar er wordt een uitzondering gemaakt voor vluchtelingen of staatlozen, Europese staatsburgers of onderdanen van landen waarmee België een overeenkomst heeft inzake sociale zekerheid.

De inkomensgarantie wordt pas toegekend na een grondig onderzoek van jouw bestaansmiddelen en pensioenen en die van de eventuele samenwonenden.

Je kan jouw aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

  • je identiteitskaart
  • eventueel een volmacht en (kopie van) de identiteitskaart van de aanvrager

Het toegekende bedrag van IGO wordt bepaald na het onderzoek, er bestaan wel maximumbedragen.

Maak een afspraak