Maak een afspraak

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Op het ogenblik van de aanvraag:

 • moet je ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
 • moet jouw verdienvermogen beperkt zijn tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Je vraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming aan bij je gemeentebestuur. In Mechelen maak je hiervoor een afspraak in het Huis van de Mechelaar.

Online aanvraagprocedure

 • Je kan zelfstandig je aanvraag indienen door met je elektronische identiteitskaart in te loggen op en een online vragenlijst in te vullen.
 • Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft enkel de naam van je behandelend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de medische informatie opvragen.

Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behandelen van je aanvraag. De nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere, eenvoudigere en persoonlijkere manier van de behandeling van je aanvraag.

Heb je hulp nodig bij het online invullen van de vragenlijst? 

Dan kan je terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Maak hiervoor een afspraak via

Als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet mee te nemen:

 • Je identiteitskaart;
 • Je bankrekeningnummer;
 • De naam van je behandelend arts.
 • volmacht, ingevuld en gehandtekend en (kopie) van je identiteitskaart als je niet zelf kan langskomen.

Een inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap aanvragen is gratis.

Het bedrag dat je na de aanvraag ontvangt, hangt af van je gezinssituatie en de inkomsten van jouw gezin.

Toelagen?

Hieronder sommen we de belangrijkste toelagen en hoe je ze moet aanvragen voor je op. Per thema kan je doorklikken op "Meer info".

 • Premies voor je kind(eren) met een handicap: meer info
 • Inkomensvervangende en ondersteunende tegemoetkomingen: meer info
 • Tegemoetkomingen in de gezondheidszorgen: meer info
 • Andere tegemoetkomingen: meer info
 • Gratis European Disability Card (EDC): meer info
Maak een afspraak